Zoek op kunstenaar
Sluit
terug

Alexander Hugo Bakker Korff kunstwerk • schilderij • voorheen te koop La politique au déjeuner

Bakker Korff A.H.  | Alexander Hugo Bakker Korff, La politique au déjeuner, olieverf op paneel 26,6 x 36,0 cm, gesigneerd linksonder en gedateerd '67

Alexander Hugo Bakker Korff

La politique au déjeuner
olieverf op paneel 26,6 x 36,0 cm, gesigneerd linksonder en gedateerd '67

Dit schilderij was voorheen te koop.

Herkomst: Gainsborough Galleries Johannesburg, part. bezit Zuid Afrika.
Literatuur: W. Laanstra, J. Woldring, 'Hollandse Romantiek. Schilders van het dagelijkse leven in de 19e eeuw', Alkmaar 2001, afb. in kleur pag. 6.
Tentoonstelling: Najaarstentoonstelling 1997.

Hugo Bakker Korff woonde en werkte in Den Haag. Hij schilderde eerst historische en bijbelse voorstellingen. Rond 1859 begon hij met het tekenen en schilderen van genrestukjes op klein formaat en in een uiterst precieze stijl. Het waren vooral huiselijke taferelen met oude vrijsters, waarvoor zijn twee ongetrouwde zusters model stonden. Zijn schilderijen hebben een humorvolle, soms ironische ondertoon, die eaccentueerd wordt door zorgvuldig gekozen titels. Hij gaf onder meer les aan J.H. van Rossum du Chattel. Musea: o.a. Teylers Museum en Frans Halsmuseum in Haarlem. De 19de-eeuwse Hollandse genreschilderkunst bereikte een hoogtepunt in de fijn uitgewerkte en verhalende paneeltjes van Alexander Hugo Bakker Korff. Het onderwerp van zijn schilderijen was de ‘menselijke komedie', waarvoor hij zijn deftige, ongetrouwde zusters als model gebruikte. Hun leventje en vaste gewoonten van oude jongejuffrouwen voerde hij ten tonele met humor en lichte ironie, die hij tot uitdrukking bracht in welgekozen titels. In 1867 schilderde hij ‘La politique au déjeuner', een schilderij dat tot voor kort in Zuid-Afrika hing. In een rijk gemeubileerd vertrek met marmeren schouw en rococo-spiegel lezen drie dames de ochtendkrant. Zo verdiept zijn ze in het nieuws, dat het eten op de met kostbaar porselein gedekte tafel onaangeroerd blijft staan. Men vraagt zich af wat zij lezen, zo rond de tafel gezeten. Het waren dit soort schilderijtjes die een tijdgenoot in de ‘Kunstkronijk' deed opmerken: ‘De voorstelling is zoo uit het leven gegrepen, dat wij in de verzoeking zijn er eene geschiedenis bij te droomen.' Het werk van de schilder werd dan ook snel zeer populair en menig ‘Bakker Korffje' vond zijn weg naar het buitenland. De laatste twintig jaar zijn paneeltjes van een dergelijk ‘groot' formaat en rijkdom aan figuren en details nog maar zelden in omloop.


Alexander Hugo Bakker Korff | De Fuchsia, potlood, pen en inkt op papier, 18,0 x 14,5 cm, gesigneerd l.o. met monogram

Alexander Hugo Bakker Korff

aquarel • tekening • te koop

De Fuchsia

Alexander Hugo Bakker Korff | Het voorlezen van de brief, potlood, pen en inkt op papier, 11,0 x 8,8 cm, gesigneerd l.m. met monogram

Alexander Hugo Bakker Korff

aquarel • tekening • te koop

Het voorlezen van de brief


Het hele jaar open

Dinsdag t/m zaterdag 11-17 uur en op afspraak