Zoek op kunstenaar
Sluit

Jan H.B. Koekkoekkunstenaar • kunstschilder • aquarellist • tekenaarAmsterdam 1840-1912 Hilversum

biografie van Johannes Hermanus Barend 'Jan H.B.' Koekkoek

Johannes Hermanus Barend, ofwel ‘Jan H.B. Koekkoek’, maakte als schilder een interessante ontwikkeling door. In 1859 debuteerde hij op de Tentoonstelling van Leevende Meesters in Amsterdam met een zeegezicht getiteld ‘Woelend water met schepen’. Daarin hanteerde hij de inmiddels voor de Koekkoek-familie kenmerkend geworden gedetailleerde uitwerking en fijne penseelstreek. In 1864, op 24-jarige leeftijd, verruilde de schilder zijn woonplaats Amsterdam voor Hilversum, waar niet lang daarvoor zijn ooms B.C. en M.A. hadden gewerkt. Mogelijk onder invloed van het impressionisme van de in het Gooi opkomende Larense School verandert daar geleidelijk aan zijn schilderstijl. De fijne, precieze uitwerking en nauwelijks te onderscheiden penseelstreek maken plaats voor een snelle, lossere schildertrant. Ook zijn onderwerpkeuze verandert en breidt zich in de jaren tachtig en negentig uit met visserstaferelen, strandgezichten met bommen, schelpenvissers en enkele polderlandschappen. Onderwerpen die favoriet waren bij de schilders van de Haagse School. Zijn schilderwerken voorziet Jan H.B. in deze Hilversumse periode aan de achterkant dikwijls van een verzegelde authenticiteitsverklaring met onderwerp en datum. Geliefd bij de schilder waren de vissersplaatsen rond de Zuiderzee, langs de Noordzeekust - Egmond, Zandvoort, Scheveningen en Katwijk -, de Maas bij Rotterdam en het Zeeuwse Veere. Naast zijn ‘moderne’ onderwerpen schilderde Jan H.B. ook romantische schipbreuken, waarin onderwerp en stijl als het ware versmelten.

Konden de eerste en tweede generatie schilders van de familie Koekkoek nog werken in een relatief rustig cultureel klimaat, latere generaties zagen zich geconfronteerd met een turbulente ‘stijlenstrijd’. Door de opkomst vanuit Frankrijk van nieuwe kunstbewegingen als het realisme en impressionisme, zagen kunstenaars vanaf het midden van de 19e eeuw zich gedwongen hun werkwijze onder de loep te nemen. Sommigen kozen ervoor vast te houden aan hun gevestigde stijl en thematiek, anderen deinden mee op de woelige baren van de moderne kunststromingen, en lieten invloeden daarvan toe in hun werk. De opmerkelijke stijlwijziging die in het oeuvre van Jan H.B. zichtbaar is, is een afspiegeling van de ontwikkeling die de 19e-eeuwse schilderkunst ook in Nederland doormaakte. Hij begon als romantisch schilder van zeegezichten, geheel in de lijn van zijn vader Hermanus sr, maar kwam uiteindelijk uit bij een impressionistische verbeelding van het landschap: strand- en zeegezichten, visserstaferelen, rivier- en poldergezichten en scènes uit het boerenleven. Zijn verhuizing in 1864 naar Hilversum, in het centrum van het Gooi, bakermat van de Larense School, is hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van zijn stijlverandering. De impressionistische invloedsfeer die hij hier onderging werd al snel zichtbaar in zijn werk, dat thematisch evenwel meer aansloot bij de Haagse School.


te koopschilderijen, aquarellen en tekeningen van Jan H.B. Koekkoek


Koekkoek J.H.B. | Het binnenvaren van de haven, olieverf op paneel, 12,2 x 18,4 cm, gesigneerd l.o. en verso gedateerd 1889Koekkoek J.H.B.

Het binnenvaren van de haven, olieverf op paneel, 12,2 x 18,4 cm, gesigneerd l.o. en verso gedateerd 1889

Koekkoek J.H.B. | Het uitladen van de vangst, olieverf op doek, 56,1 x 81,1 cm, gesigneerd r.o.Koekkoek J.H.B.

Het uitladen van de vangst, olieverf op doek, 56,1 x 81,1 cm, gesigneerd r.o.

Koekkoek J.H.B. | Het uitladen van de vangst, olieverf op paneel, 23,5 x 34,3 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Het uitladen van de vangst, olieverf op paneel, 23,5 x 34,3 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Korenmolen De Lelie bij Kortenhoef, olieverf op paneel, 56,0 x 45,5 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Korenmolen De Lelie bij Kortenhoef, olieverf op paneel, 56,0 x 45,5 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Pleziervaart op een Fries jacht, olieverf op paneel, 23,1 x 32,6 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '61Koekkoek J.H.B.

Pleziervaart op een Fries jacht, olieverf op paneel, 23,1 x 32,6 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '61

Koekkoek J.H.B. | Poldermolens bij Kortenhoef, olieverf op paneel, 49,5 x 33,0 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Poldermolens bij Kortenhoef, olieverf op paneel, 49,5 x 33,0 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Vissersschepen in een riviermonding, olieverf op doek, 66,1 x 105,6 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd '90Koekkoek J.H.B.

Vissersschepen in een riviermonding, olieverf op doek, 66,1 x 105,6 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd '90

Koekkoek J.H.B. | Vissersvolk op het strand in een storm, olieverf op paneel, 17,2 x 23,4 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Vissersvolk op het strand in een storm, olieverf op paneel, 17,2 x 23,4 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Visverkoopsters in Zuiderzeehaven, olieverf op paneel, 53,2 x 73,0 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1894Koekkoek J.H.B.

Visverkoopsters in Zuiderzeehaven, olieverf op paneel, 53,2 x 73,0 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1894

Koekkoek J.H.B. | Wandelende boer met hond, olieverf op paneel, 38,1 x 49,8 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1898Koekkoek J.H.B.

Wandelende boer met hond, olieverf op paneel, 38,1 x 49,8 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1898


voorheen te koopschilderijen, aquarellen en tekeningen van Jan H.B. Koekkoek


Koekkoek J.H.B. | Afgemeerde aken bij ondergaande zon, olieverf op doek, 33,2 x 52,0 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Afgemeerde aken bij ondergaande zon, olieverf op doek, 33,2 x 52,0 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Bomschuit in de branding, olieverf op doek, 80,0 x 53,5 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Bomschuit in de branding, olieverf op doek, 80,0 x 53,5 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Bomschuit op het strand, olieverf op doek, 33,1 x 51,6 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1875Koekkoek J.H.B.

Bomschuit op het strand, olieverf op doek, 33,1 x 51,6 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1875

Koekkoek J.H.B. | Bomschuiten op het strand bij Katwijk aan Zee, olieverf op doek, 50,4 x 70,1 cm, gesigneerd l.o. + verso op etikKoekkoek J.H.B.

Bomschuiten op het strand bij Katwijk aan Zee, olieverf op doek, 50,4 x 70,1 cm, gesigneerd l.o. + verso op etik

Koekkoek J.H.B. | Boten op zee bij avond, olieverf op paneelKoekkoek J.H.B.

Boten op zee bij avond, olieverf op paneel

Koekkoek J.H.B. | Buisjesdag in Enkhuizen, olieverf op doek, 70,1 x 114,6 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1878Koekkoek J.H.B.

Buisjesdag in Enkhuizen, olieverf op doek, 70,1 x 114,6 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1878

Koekkoek J.H.B. | De duinen en het strand van Scheveningen, olieverf op paneel, 24,0 x 41,5 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1888Koekkoek J.H.B.

De duinen en het strand van Scheveningen, olieverf op paneel, 24,0 x 41,5 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1888

Koekkoek J.H.B. | Drukte op het ijs, olieverf op paneel, 23,5 x 35,5 cm, gesigneerd r.o.Koekkoek J.H.B.

Drukte op het ijs, olieverf op paneel, 23,5 x 35,5 cm, gesigneerd r.o.

Koekkoek J.H.B. | Duinlandschap met vissershut, olieverf op doek, 86,7 x 117,4 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1901Koekkoek J.H.B.

Duinlandschap met vissershut, olieverf op doek, 86,7 x 117,4 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1901

Koekkoek J.H.B. | Een 17e-eeuws oorlogsschip onder zeil op het IJ voor Amsterdam, olieverf op doek, 78,5 x 55,8 cmKoekkoek J.H.B.

Een 17e-eeuws oorlogsschip onder zeil op het IJ voor Amsterdam, olieverf op doek, 78,5 x 55,8 cm

Koekkoek J.H.B. | Een driemaster vaart uit, olieverf op doek, 42,5 x 66,7 cm, gesigneerd r.o.Koekkoek J.H.B.

Een driemaster vaart uit, olieverf op doek, 42,5 x 66,7 cm, gesigneerd r.o.

Koekkoek J.H.B. | Figuren bij een veerhuisje, olieverf op paneel, 24,6 x 35,1 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '79Koekkoek J.H.B.

Figuren bij een veerhuisje, olieverf op paneel, 24,6 x 35,1 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '79

Koekkoek J.H.B. | Fregat en hektjalk op volle zee, olieverf op doek, 54,3 x 87,3 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1866Koekkoek J.H.B.

Fregat en hektjalk op volle zee, olieverf op doek, 54,3 x 87,3 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1866

Koekkoek J.H.B. | Gezicht aan de Maas bij de Oude Plantage te Rotterdam, olieverf op paneel, 32,1 x 42,4 cm, gesigneerd m.o. en gedateerd 1896Koekkoek J.H.B.

Gezicht aan de Maas bij de Oude Plantage te Rotterdam, olieverf op paneel, 32,1 x 42,4 cm, gesigneerd m.o. en gedateerd 1896

Koekkoek J.H.B. | Haven van Enkhuizen met 'De Drommedaris', olieverf op doek, 81,0 x 56,3 cm, gesigneerd r.o.Koekkoek J.H.B.

Haven van Enkhuizen met 'De Drommedaris', olieverf op doek, 81,0 x 56,3 cm, gesigneerd r.o.

Koekkoek J.H.B. | Haveningang bij eb, olieverf op paneel, 12,4 x 18,6 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '89Koekkoek J.H.B.

Haveningang bij eb, olieverf op paneel, 12,4 x 18,6 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '89

Koekkoek J.H.B. | Haveningang van Enkhuizen met de Drommedaris, olieverf op paneel, 10,9 x 16,4 cm, gesigneerd r.o. met initialen en gedateerd '80Koekkoek J.H.B.

Haveningang van Enkhuizen met de Drommedaris, olieverf op paneel, 10,9 x 16,4 cm, gesigneerd r.o. met initialen en gedateerd '80

Koekkoek J.H.B. | Het begin van de dag, olieverf op paneel, 18,4 x 26,4 cm, gesigneerd r.o.Koekkoek J.H.B.

Het begin van de dag, olieverf op paneel, 18,4 x 26,4 cm, gesigneerd r.o.

Koekkoek J.H.B. | Het einde van de dag, olieverf op paneel, 18,1 x 25,9 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Het einde van de dag, olieverf op paneel, 18,1 x 25,9 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Het schoonmaken van de vis, olieverf op doek, 24,6 x 34,2 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Het schoonmaken van de vis, olieverf op doek, 24,6 x 34,2 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Het sorteren van de vangst, olieverf op paneel, 24,2 x 17,8 cm, gesigneerd r.o.Koekkoek J.H.B.

Het sorteren van de vangst, olieverf op paneel, 24,2 x 17,8 cm, gesigneerd r.o.

Koekkoek J.H.B. | Het uitladen van de vangst, olieverf op paneel, 32,0 x 42,2 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1896Koekkoek J.H.B.

Het uitladen van de vangst, olieverf op paneel, 32,0 x 42,2 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1896

Koekkoek J.H.B. | Het uitladen van de vangst, Zandvoort, olieverf op paneel, 24,3 x 42,0 cm, gesigneerd l.o. en verso en gedateerd 1888Koekkoek J.H.B.

Het uitladen van de vangst, Zandvoort, olieverf op paneel, 24,3 x 42,0 cm, gesigneerd l.o. en verso en gedateerd 1888

Koekkoek J.H.B. | Kinderen bij vissershut in de duinen, olieverf op paneel, 24,2 x 41,0 cm, gesigneerd r.o.Koekkoek J.H.B.

Kinderen bij vissershut in de duinen, olieverf op paneel, 24,2 x 41,0 cm, gesigneerd r.o.

Koekkoek J.H.B. | Kinderen op een zonnig erf, olieverf op doek, 43,0 x 60,5 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Kinderen op een zonnig erf, olieverf op doek, 43,0 x 60,5 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Klaarmaken voor vertrek, uitladen van de netten., olieverf op paneel, ovaal, 12,0 x 24,2 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Klaarmaken voor vertrek, uitladen van de netten., olieverf op paneel, ovaal, 12,0 x 24,2 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Landgoed Rupelmonde a/d Vecht, olieverf op paneel, 26,0 x 39,5 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Landgoed Rupelmonde a/d Vecht, olieverf op paneel, 26,0 x 39,5 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Man en paard langs de Schie bij Overschie, olieverf op paneel, 12,0 x 17,5 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Man en paard langs de Schie bij Overschie, olieverf op paneel, 12,0 x 17,5 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Met visvangst op weg naar huis, olieverf op paneel, 16,5 x 13,0 cm, gesigneerd r.o.Koekkoek J.H.B.

Met visvangst op weg naar huis, olieverf op paneel, 16,5 x 13,0 cm, gesigneerd r.o.

Koekkoek J.H.B. | Onstuimige zee voor rotskust van het eiland Wight, olieverf op doek, 81,3 x 131,7 cm, gesigneerd r.o.Koekkoek J.H.B.

Onstuimige zee voor rotskust van het eiland Wight, olieverf op doek, 81,3 x 131,7 cm, gesigneerd r.o.

Koekkoek J.H.B. | Ophaalbrug in Kortenhoef, olieverf op doek, 32,0 x 47,4 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1900Koekkoek J.H.B.

Ophaalbrug in Kortenhoef, olieverf op doek, 32,0 x 47,4 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1900

Koekkoek J.H.B. | Panoramisch landschap met boerin op landweg, olieverf op doek, 64,3 x 102,4 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Panoramisch landschap met boerin op landweg, olieverf op doek, 64,3 x 102,4 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Platbodem op drooggevallen water bij Veere, olieverf op paneel, 32,2 x 42,4 cm, gesigneerd r.o.Koekkoek J.H.B.

Platbodem op drooggevallen water bij Veere, olieverf op paneel, 32,2 x 42,4 cm, gesigneerd r.o.

Koekkoek J.H.B. | Platbodem op het water bij vallende avond, olieverf op paneel, 15,6 x 24,8 cm, gesigneerd r.o.Koekkoek J.H.B.

Platbodem op het water bij vallende avond, olieverf op paneel, 15,6 x 24,8 cm, gesigneerd r.o.

Koekkoek J.H.B. | Polderlandschap met molen, olieverf op doek, 51,0 x 72,8 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Polderlandschap met molen, olieverf op doek, 51,0 x 72,8 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Poldermolens bij Kortenhoef, olieverf op paneel, 49,5 x 33,0 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Poldermolens bij Kortenhoef, olieverf op paneel, 49,5 x 33,0 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Praatje bij de voordeur, Volendam, olieverf op paneel, 25,2 x 19,7 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd '94Koekkoek J.H.B.

Praatje bij de voordeur, Volendam, olieverf op paneel, 25,2 x 19,7 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd '94

Koekkoek J.H.B. | Rots in de branding, olieverf op paneel, 9,4 x 12,0 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Rots in de branding, olieverf op paneel, 9,4 x 12,0 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Rotskust bij vallende avond, olieverf op paneel, 11,1 x 9,1 cmKoekkoek J.H.B.

Rotskust bij vallende avond, olieverf op paneel, 11,1 x 9,1 cm

Koekkoek J.H.B. | Rustende vissersfamilie op het strand van Scheveningen, olieverf op paneel, 31,1 x 45,1 cm, gesigneerd r.o.Koekkoek J.H.B.

Rustende vissersfamilie op het strand van Scheveningen, olieverf op paneel, 31,1 x 45,1 cm, gesigneerd r.o.

Koekkoek J.H.B. | Scheepswrak voor de kust, olieverf op doek, 37,2 x 57,8 cm, gesigneerd r.o.Koekkoek J.H.B.

Scheepswrak voor de kust, olieverf op doek, 37,2 x 57,8 cm, gesigneerd r.o.

Koekkoek J.H.B. | Schelpenvisser aan het strand, olieverf op paneel, 33,0 x 49,0 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Schelpenvisser aan het strand, olieverf op paneel, 33,0 x 49,0 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Schelpenvisser in de branding bij Zandvoort, olieverf op paneel, 23,2 x 41,0 cm, gesigneerd r.o.Koekkoek J.H.B.

Schelpenvisser in de branding bij Zandvoort, olieverf op paneel, 23,2 x 41,0 cm, gesigneerd r.o.

Koekkoek J.H.B. | Schepen in de storm bij de kust van Dover, olieverf op doek, 50,7 x 71,7 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Schepen in de storm bij de kust van Dover, olieverf op doek, 50,7 x 71,7 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Schepen in zwaar weer, olieverf op paneel, 11,8 x 16,1 cm, gesigneerd r.o.Koekkoek J.H.B.

Schepen in zwaar weer, olieverf op paneel, 11,8 x 16,1 cm, gesigneerd r.o.

Koekkoek J.H.B. | Schepen op de Maas bij Rotterdam, olieverf op paneel, 24,9 x 42,2 cm, gesigneerd r.o.Koekkoek J.H.B.

Schepen op de Maas bij Rotterdam, olieverf op paneel, 24,9 x 42,2 cm, gesigneerd r.o.

Koekkoek J.H.B. | Schepen op een rivier bij kalm weer, olieverf op doek, 31,4 x 47,3 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Schepen op een rivier bij kalm weer, olieverf op doek, 31,4 x 47,3 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Schepen op kalme zee, olieverf op doek, 37,4 x 54,3 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1860Koekkoek J.H.B.

Schepen op kalme zee, olieverf op doek, 37,4 x 54,3 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1860

Koekkoek J.H.B. | Schepen op ruwe zee, olieverf op paneel, 9,5 x 12,0 cm, gesigneerd r.o.Koekkoek J.H.B.

Schepen op ruwe zee, olieverf op paneel, 9,5 x 12,0 cm, gesigneerd r.o.

Koekkoek J.H.B. | Schepen voor de haven van Hoorn, olieverf op doek, 38,5 x 59,2 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1861Koekkoek J.H.B.

Schepen voor de haven van Hoorn, olieverf op doek, 38,5 x 59,2 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1861

Koekkoek J.H.B. | Schepen voor de kust bij kalm weer, olieverf op doek, 43,3 x 62,0 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Schepen voor de kust bij kalm weer, olieverf op doek, 43,3 x 62,0 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Schip op woeste zee, olieverf op paneel, 8,4 x 11,1 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Schip op woeste zee, olieverf op paneel, 8,4 x 11,1 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Schipbreuk, olieverf op paneel, 16,1 x 22,4 cm, gesigneerd r.o.Koekkoek J.H.B.

Schipbreuk, olieverf op paneel, 16,1 x 22,4 cm, gesigneerd r.o.

Koekkoek J.H.B. | Schipbreuk in vliegende storm, olieverf op paneel, 11,1 x 9,1 cm, gesigneerd resten van signatuurKoekkoek J.H.B.

Schipbreuk in vliegende storm, olieverf op paneel, 11,1 x 9,1 cm, gesigneerd resten van signatuur

Koekkoek J.H.B. | Schipbreuk voor de Engelse kust, olieverf op paneel, 33,8 x 52,3 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1881 op etiket op spieraamKoekkoek J.H.B.

Schipbreuk voor de Engelse kust, olieverf op paneel, 33,8 x 52,3 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1881 op etiket op spieraam

Koekkoek J.H.B. | Spelevaren op het strand, olieverf op doek, 24,6 x 34,2 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Spelevaren op het strand, olieverf op doek, 24,6 x 34,2 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Stoomschip voor anker, olieverf op paneel, 24,9 x 42,1 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Stoomschip voor anker, olieverf op paneel, 24,9 x 42,1 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Strandgezicht met schelpenkar, olieverf op paneel, 32,8 x 49,1 cm, gesigneerd r.o.Koekkoek J.H.B.

Strandgezicht met schelpenkar, olieverf op paneel, 32,8 x 49,1 cm, gesigneerd r.o.

Koekkoek J.H.B. | Uitladen van de visvangst., olieverf op paneel, ovaal, 12,0 x 24,3 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Uitladen van de visvangst., olieverf op paneel, ovaal, 12,0 x 24,3 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Uitvarende vissersboot uit Vlissingen, olieverf op doek, 40,4 x 31,3 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Uitvarende vissersboot uit Vlissingen, olieverf op doek, 40,4 x 31,3 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Vissen bij ochtendgloren, olieverf op paneel, 126,0 x 127,3 cmKoekkoek J.H.B.

Vissen bij ochtendgloren, olieverf op paneel, 126,0 x 127,3 cm

Koekkoek J.H.B. | Vissers op de duinrand bij vallende avond, olieverf op doek, 42,6 x 67,0 cm, gesigneerd r.v.h.m.Koekkoek J.H.B.

Vissers op de duinrand bij vallende avond, olieverf op doek, 42,6 x 67,0 cm, gesigneerd r.v.h.m.

Koekkoek J.H.B. | Vissersboot op het strand, olieverf op doek, 42,0 x 67,2 cm, gesigneerd r.o.Koekkoek J.H.B.

Vissersboot op het strand, olieverf op doek, 42,0 x 67,2 cm, gesigneerd r.o.

Koekkoek J.H.B. | Vissersfamilie in de duinen, olieverf op paneel, 24,7 x 34,9 cm, gesigneerd r.o.Koekkoek J.H.B.

Vissersfamilie in de duinen, olieverf op paneel, 24,7 x 34,9 cm, gesigneerd r.o.

Koekkoek J.H.B. | Vissersfamilie op het strand van Scheveningen, olieverf op doek, 33,4 x 51,5 cm, gesigneerd r.o.Koekkoek J.H.B.

Vissersfamilie op het strand van Scheveningen, olieverf op doek, 33,4 x 51,5 cm, gesigneerd r.o.

Koekkoek J.H.B. | Visserskinderen in de branding, olieverf op paneel, 24,8 x 37,3 cm, gesigneerd r.o.Koekkoek J.H.B.

Visserskinderen in de branding, olieverf op paneel, 24,8 x 37,3 cm, gesigneerd r.o.

Koekkoek J.H.B. | Vissersschepen op kalme zee, olieverf op paneel, 14,9 x 20,9 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '61Koekkoek J.H.B.

Vissersschepen op kalme zee, olieverf op paneel, 14,9 x 20,9 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '61

Koekkoek J.H.B. | Vissersschepen voor de kust, olieverf op doek, 55,4 x 88,5 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd '65Koekkoek J.H.B.

Vissersschepen voor de kust, olieverf op doek, 55,4 x 88,5 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd '65

Koekkoek J.H.B. | Werfje met vissersgezin, olieverf op paneel, 31,7 x 48,0 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1900Koekkoek J.H.B.

Werfje met vissersgezin, olieverf op paneel, 31,7 x 48,0 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1900

Koekkoek J.H.B. | Zeilboot voor de kust, olieverf op paneel, 12,0 x 18,3 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Zeilboot voor de kust, olieverf op paneel, 12,0 x 18,3 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Zeilboten voor de wind, olieverf op paneel, 8,4 x 11,0 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Zeilboten voor de wind, olieverf op paneel, 8,4 x 11,0 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Zeilende boeier voor het havenfront van Amsterdam, olieverf op doek, 59,9 x 93,3 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Zeilende boeier voor het havenfront van Amsterdam, olieverf op doek, 59,9 x 93,3 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Zeilschepen en een raderboot bij storm nabij IJmuiden, olieverf op doek, 63,5 x 80,5 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Zeilschepen en een raderboot bij storm nabij IJmuiden, olieverf op doek, 63,5 x 80,5 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Zeilschepen op het IJ bij Amsterdam, aquarel op papier, 22,0 x 34,0 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1865Koekkoek J.H.B.

Zeilschepen op het IJ bij Amsterdam, aquarel op papier, 22,0 x 34,0 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1865

Koekkoek J.H.B. | Zeilschepen op het IJ bij Amsterdam, aquarel op papier, 22,0 x 34,0 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1865Koekkoek J.H.B.

Zeilschepen op het IJ bij Amsterdam, aquarel op papier, 22,0 x 34,0 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1865

Koekkoek J.H.B. | Zeilschepen op ruwe zee, olieverf op doek, 37,7 x 54,2 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '59Koekkoek J.H.B.

Zeilschepen op ruwe zee, olieverf op doek, 37,7 x 54,2 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '59

Koekkoek J.H.B. | Zeilschepen op woelige zee, olieverf op doek, 36,2 x 54,4 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Zeilschepen op woelige zee, olieverf op doek, 36,2 x 54,4 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Zeilschepen op woelige zee langs de kust, olieverf op doek, 65,0 x 102,7 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1862Koekkoek J.H.B.

Zeilschepen op woelige zee langs de kust, olieverf op doek, 65,0 x 102,7 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1862

Koekkoek J.H.B. | Zeilschepen op zee, olieverf op doek, 24,0 x 32,0 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1861Koekkoek J.H.B.

Zeilschepen op zee, olieverf op doek, 24,0 x 32,0 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1861

Koekkoek J.H.B. | Zeilschepen voor de haven, olieverf op doek, 36,8 x 54,7 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '63Koekkoek J.H.B.

Zeilschepen voor de haven, olieverf op doek, 36,8 x 54,7 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '63

Koekkoek J.H.B. | Zeilschip op de Zuiderzee, olieverf op paneel, 20,8 x 27,6 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Zeilschip op de Zuiderzee, olieverf op paneel, 20,8 x 27,6 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Zeilschip op kalme zee, olieverf op paneel, 8,3 x 11,0 cm, gesigneerd l.o.Koekkoek J.H.B.

Zeilschip op kalme zee, olieverf op paneel, 8,3 x 11,0 cm, gesigneerd l.o.

Koekkoek J.H.B. | Zinkend stoomschip, olieverf op paneel, 11,5 x 9,3 cm, gesigneerd onder, l. v/h m.Koekkoek J.H.B.

Zinkend stoomschip, olieverf op paneel, 11,5 x 9,3 cm, gesigneerd onder, l. v/h m.


de kunsthandel is het hele jaar open

dinsdag t/m zaterdag 11-17 uur en op afspraak