Zoek op kunstenaar
Sluit

restaureren

Conserveren

Schoonmaken

Vernis beschermt de verflaag. Vooral oude vernis wordt op den duur geel van kleur, verliest aan elasticiteit, wordt troebel of gaat craquelures vertonen. De vernislaag wordt in een dergelijk geval voorzichtig verwijderd. Voor het verwijderen van de oude vernislaag wordt het oppervlaktevuil verwijderd, zoals stof, nicotine en roet van sigaretten, kaarsen en open haard. De originele, frisse kleuren van het werk komen bij een schoonmaakbeurt weer tevoorschijn.

schoonmaken

Uitspieën van het spieraam

Schilderdoek verliest in de loop van de tijd spanning. Door het uitspieën wordt het doek opnieuw op de juiste spanning gebracht. Als het nodig is wordt het doek van het spieraam afgenomen en weer opnieuw opgespannen.

uitspieen

Vernissen

Na het schoonmaken, waarbij soms oude retouches mee komen, wordt over het hele schilderij een retoucheervernis aangebracht. De retouches kunnen daarna met verf worden ‘ingepunt’. Daarna wordt over het hele schilderij een nieuw eindvernis opgebracht. Het schilderij kan weer jaren stralen aan de muur.

vernissen

Restaureren

Craquelébehandeling/vastzetten losse verf

Door ouderdom, droogte of andere oorzaken kunnen er in de verf- of vernislaag barstjes ontstaan. Wanneer deze leiden tot plaatselijk loslatende verf, dan worden de verfstukjes met een speciale lijm en gedoseerde verwarming weer vastgezet, voordat oppervlaktevuil en vernis worden verwijderd.

losse-verf

Scheuren hechten

Hiervoor bestaan verschillende behandelingsmethoden. Meestal worden de scheurranden zó tegen elkaar gelegd dat de draden van het doek goed op elkaar aansluiten. Vervolgens worden de uiteinden van iedere draad met elkaar verbonden door een ‘brug’ van draden, die met een warme soldeernaald en lijm stuk voor stuk aan het doek worden gehecht.

scheurtje

Weefselintarsia

Weefselintarsia is het restaureren van scheurtjes in het doek, waarbij de ontbrekende stukken doek met weefsel worden opgevuld en volgens bovenstaande methode met het doek worden verbonden. Het gebruikte materiaal moet daarbij zoveel mogelijk dezelfde structuur hebben als het originele doek. Bij grote beschadigingen wordt overgegaan tot doubleren.

weefsel

Doubleren

Bij doubleren wordt met een speciaal adhesief een steundoek achter het originele doek aangebracht. Voor deze methode wordt gekozen als het doek niet meer voldoende steun kan geven aan de verflaag, of wanneer er sprake is van zulke grote beschadigingen van het doek dat behandelingen als hechten niet mogelijk zijn.

doubleren

Randdoubleren

Voor een randdoublering wordt gekozen als de randen waarmee het doek is bevestigd aan het spieraam niet stevig genoeg meer zijn om het doek goed op spanning te houden. De vier spanranden van het doek worden in dit geval verstevigd door ze op een reep steunweefsel te plakken. Daarna worden ze met spijkers aan het spieraam bevestigd.

randdoublering

Retoucheren

Retoucheren is het aanbrengen van een gekleurde invulling op een plek waarop de originele verf is verdwenen, vaak op een klein oppervlak. Retouches worden aangebracht op een retoucheervernis, zodat er niet op de originele verflaag geretoucheerd wordt. Retouches moeten altijd reversibel zijn, dat wil zeggen dat ze altijd ook weer verwijderd moeten kunnen worden. Na een droogperiode wordt een eindvernis aangebracht.

retoucheren-1

 

Mastikeren

Dit is het opvullen van gaten of diepe scheuren in de verflaag met elastisch vulmiddel. Het wordt vaak toegepast als er sprake is van reliëf in de laag verf op het doek of paneel. Na drogen van het vulmiddel worden retouches aangebracht en daarna een eindvernis.

mastikeren

Ethische code

Ieder schilderij dat op ons restauratieatelier binnenkomt wordt eerst door de restauratoren grondig bekeken en besproken. De gegevens van het schilderij worden schriftelijk vastgelegd. Daarna wordt in overleg met de eigenaar een plan van aanpak opgesteld. Daarbij houden onze restauratoren zich aan de Ethische code en het Kwaliteitshandvest van de Vereniging Restauratoren Nederland, en werken ze volgens de laatste inzichten op het gebied van restauratietechniek.

retoucheren

Lijsten

Lijsten zijn belangrijk voor een schilderij. Ze voorkomen het kromtrekken van het spieraam en verhogen de uitstraling van het kunstwerk. Wij kunnen bemiddelen en adviseren bij het kiezen van een nieuwe lijst. In bijzondere gevallen is het mogelijk om via ons de bestaande lijst te laten restaureren. Onze vaste lijstenmaker is Gehring & Heijdenrijk uit Amstelveen.

Gehring & Heijdenrijk gouden coin de fleur lijst

Een gouden coin de fleur lijst om een schilderij van Isaac Israels.