Zoek op kunstenaar
Sluit

Barend Cornelis Koekkoekkunstenaar • kunstschilder • aquarellist • tekenaarMiddelburg 1803-1862 Kleef (Duitsland)

biografie van Barend Cornelis Koekkoek

Portret van kunstenaar, kunstschilder, aquarellist en tekenaar Barend Cornelis Koekkoek

Portret van Barend Cornelis Koekkoek

Barend Cornelis Koekkoek, door zijn tijdgenoten ‘Prins der landschapschilders’ genoemd, leek als oudste zoon voorbestemd om zijn vader Johannes Hermanus op te volgen als marineschilder. De beginselen van de schilderkunst leerde Barend Cornelis van zijn vader, stamvader van vier generaties schilders in de familie Koekkoek, terwijl hij tegelijkertijd lessen volgde aan de Middelburgse academie, kweekvijver voor schilders van zee en schepen. Met deze afkomst en opleiding zou een specialisatie in marines geen verbazing hebben gewekt. Barend Cornelis verkoos echter het land boven de zee. Al in 1822, op een tentoonstelling in zijn geboorteplaats Middelburg, wordt duidelijk aan welk genre hij de voorkeur geeft. Zijn inzending bestaat dan uit zes landschapsaquarellen, kopieën naar 17e-eeuwse meesters, maar al spoedig vindt hij zijn eigen weg. Zijn opleiding krijgt een vervolg aan de academie in Amsterdam, waar hij van 1822 tot 1825 studeert als leerling van Jean Augustin Daiwaille, zijn latere schoonvader, en Jan Willem Pieneman. Komt Barend Cornelis’ verrassende keuze voor de landschapschilderkunst voort uit oorspronkelijkheid en eigenzinnigheid, eigenschappen die een groot kunstenaar kenmerken, of was hem de wind uit de zeilen genomen door zijn broers Johannes en Hermanus? Hoe het ook zij: buitengewone artistieke begaafdheid en bezieling hebben hem een succesvol kunstenaar gemaakt, schepper van landschappen die tot in koninklijke kringen zó geliefd waren dat er een wachtlijst voor ontstond en liefhebbers jarenlang moesten uitzien naar hun zo begeerde schilderij.

Aanvankelijk schilderde Barend Cornelis zijn landschappen in Holland. Doordat hij studiereizen ondernam naar België, Luxemburg en het Rijnland, naar de Harz en naar Zwitserland, op zoek naar motieven voor romantische motieven voor zijn schilderijen, kreeg zijn werk een ander, buitenlands en heuvelachtig aanzien en werden boomrijke panoramische landschappen gestoffeerd met kastelen, ruïnes, stroompjes en riviertjes in rotsachtige beddingen. In zijn zomers is vaak het Duitse Middelgebergte het decor. Uit zijn boek ‘Herinneringen en Mededeelingen van eenen Landschapschilder’ blijkt hoezeer de schoonheid van het Duitse Rijnlandschap hem raakte, vooral het gebied van het Zevengebergte met de beroemde Drachenfels. In bijna extatische bewoordingen vertelt hij hierover: ‘Eindelijk, hier wordt de blik een bergachtig landschap met eenen statigen stroom, die in honderd bogten door hetzelve heenkronkelt, aangeboden, en dit alles doet gewaarwordingen in de ziel ontstaan, waarbij de mensch, in weemoedige stemming, zich toch zoo wel gevoelt. Gij denkt u niet meer op den aardbol te staan, die hier zijner rijkste en schoonste landschappen ten toon spreidt. De weergave van figuren, lucht, water- en boompartijen beheerste Koekkoek tot in de perfectie en zijn landschappen tonen een geraffineerde lichtinval en enorme dieptewerking.

De winter is bij Barend Cornelis Koekkoek ondergeschikt aan de zomer: naar schatting schilderde hij
zo’n honderd sneeuw- en ijsgezichten, ongeveer een vijfde deel van zijn oeuvre. Het is opvallend dat Koekkoek zich specialiseerde in het zomerlandschap, terwijl zijn tijdgenoot en evenknie Andreas Schelfhout – door Barend Cornelis zeer bewonderd – vooral vermaard was om zijn minutieus geschilderde schaatstaferelen. Anders dan in de meeste winters van Schelfhout, of die van zijn 17e-eeuwse voorganger Hendrick Avercamp, laat Barend Cornelis in zijn vroegste sneeuwlandschappen niet het geanimeerde ijsvermaak zien, maar verbeeldt hij de stilte in de natuur wanneer zij in wit is gehuld. Vanaf de jaren dertig zijn de winters levendiger gestoffeerd, en doen schaatsers op bevroren sloten, vaarten en meren hun intrede, waardoor ze meer overeenkomst gaan vertonen met de composities van Schelfhout. De winters van Barend Cornelis zijn echter veelal rijker aangekleed met bomen, bosschages en kastelen of ruïnes. De majestueuze eik komt in vrijwel al zijn schilderijen voor, en is daardoor bijna zijn beeldmerk. Deze boom is het symbool van kracht, macht en onvergankelijkheid, staat voor onsterfelijkheid en eeuwig leven. In Barend Cornelis’ schilderijen benadrukt zijn aanwezigheid tevens de nietigheid van de mens ten opzichte van de natuur. Het winterlandschap gaf Koekkoek de gelegenheid om zijn geliefde, duizendjarige Wodanseik met diens grillige takkenstructuur in al zijn kale glorie te vereeuwigen. Net als zeventiende-eeuwse schilders werkte hij niet direct naar de natuur. Door tekeningen te combineren die hij maakte tijdens zijn reizen, stelde de meester zijn ideale romantische landschappen in zijn atelier samen.
In het kielzog van zijn zestien jaar oudere collega schilder Andreas Schelfhout ontwikkelde Koekkoek zich tot de beste landschapschilder die de Nederlandse romantiek ooit heeft voortgebracht. Met zijn landschappen, of het nou winterlandschappen waren of zomerse bosgezichten, bouwde Koekkoek in binnen- en buitenland een enorme reputatie op. Hij rekende koninklijke families tot zijn klanten als koning Friedrich-Wilhelm IV van Pruisen en tsaar Alexander II van Rusland. De Nederlandse koning Willem II bezat niet minder dan elf werken van Koekkoek. Naast vele prijzen, medailles en erelidmaatschappen, leverde dit de schilder ook veel aanzien en rijkdom op.

In 1834 vestigde Koekkoek zich, inmiddels getrouwd met Elise Thérèse Daiwaille, dochter van zijn leermeester Jean Augustin Daiwaille, in het Duitse Kleef. Hier zou hij de rest van zijn leven blijven wonen. Het paar kreeg vier dochters, van wie er zich twee wijdden aan de kunsten: Maria Louise en Adèle. De eerste specialiseerde zich net als haar vader in landschappen, terwijl Adèle de traditie van haar moeder Elise Thérèse voortzette en bloemstillevens schilderde. Kleef, dat op meerdere heuvels ligt bood schitterende panoramische uitzichten, waaronder een uitzicht op de Rijn en de laagvlaktes rond de stad. Ook in de bossen en parken, die in de stad in de 17e eeuw waren aangelegd, vond Koekkoek zijn inspiratie. Als eerste liet hij in 1843 een ateliertoren bouwen, het Belvédère, gefundeerd op een historische toren van de middeleeuwse stadsmuur en met ramen op alle windrichtingen. Hier was Koekkoek dagelijks aan het werk, daarbij ondersteund door zijn assistent, die in de ruimtes op de begane grond de verf voorbereidde, de doeken opspande en de panelen prepareerde. Vanuit Kleef nam Koekkoek deel aan tentoonstellingen in Kunstsalons te Amsterdam, Brussel, Parijs en andere steden, waar hij vele onderscheidingen ontving.

Intussen was Koekkoek gestart met zijn Tekenacademie, waar talrijke leerlingen op afkwamen als zijn broer Marinus Adrianus Koekkoek, Johann Bernhard Klombeck, Louwrens Hanedoes en Cornelis Lieste. Zo ontstond in Kleef, als onderdeel van de Nederlandse romantiek, de Kleefse schilderschool, die later grote bekendheid kreeg. Koekkoeks invloed op de 19e-eeuwse Nederlandse schilderkunst is daarmee niet alleen door zijn eigen werk groot geweest, maar ook via zijn talrijke leerlingen.
In 1948 werd de bouw voltooid van zijn stadspaleis in Italiaanse Renaissance stijl, waar Koekkoek met zijn gezin op de bovenste etages woonde en zijn belangrijke klanten ontving op de bel-etage. De gasten die van heinde en verre kwamen waren allen bewonderaars en kopers van het werk van Koekkoek. Tegenwoordig huist in dit voormalige woonhuis van Barend Cornelis het Museum Haus Koekkoek.

Door een beroerte werden Koekkoeks laatste levensjaren ernstig overschaduwd en na zijn dood in het jaar 1862 werden het huis en de inventaris door zijn weduwe verkocht. Er vonden kleine verbouwingen plaats, maar de indeling van de bel-etage en vele details in het trappenhuis zijn nog steeds origineel. Het huis doorstond de bombardementen op Kleef in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog en van 1945 tot 1960 fungeerde het gebouw als het stadhuis. Bij de ingebruikname van een nieuw gebouwd stadhuis werd ingericht als stedelijk Museum Haus Koekkoek. Hier worden werken van Barend Cornelis en zijn leerlingen en van andere leden van de Koekkoekfamilie tentoongesteld.

te koopschilderijen, aquarellen en tekeningen van Barend Cornelis Koekkoek


Barend Cornelis Koekkoek | Zomerse riviervallei (waarschijnlijk ‘Het Meertje’ nabij Beek bij Nijmegen), olieverf op doek, 46,5 x 58,5 cm, gesigneerd r.o. en te dateren ca. 1828

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • te koop

Zomerse riviervallei (waarschijnlijk ‘Het Meertje’ nabij Beek bij Nijmegen)

Barend Cornelis Koekkoek | Schaatsers in Hollands winterlandschap, olieverf op paneel, 15,5 x 19,5 cm, gesigneerd m.o. met initialen en te dateren jaren '30

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • te koop

Schaatsers in Hollands winterlandschap

Barend Cornelis Koekkoek | Zomers bosgezicht met vee en figuren, olieverf op paneel, 69,1 x 90,2 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1853

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • te koop

Zomers bosgezicht met vee en figuren

Barend Cornelis Koekkoek | Figuren en vee in een berglandschap met de Rijn 'drijvend zilver', olieverf op doek, 101,0 x 128,8 cm, gesigneerd l.o. 'B.C. Koekkoek' en 'PG v O' en te dateren ca. 1832

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • te koop

Figuren en vee in een berglandschap met de Rijn 'drijvend zilver'

Barend Cornelis Koekkoek | Opkomend noodweer, olieverf op paneel, 65,5 x 83,7 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1843

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • te koop

Opkomend noodweer

Barend Cornelis Koekkoek | Arcadisch landschap met herders en vee, inkt en aquarel op papier, 26,7 x 37,5 cm, gesigneerd l.o. en te dateren ca. 1824

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • te koop

Arcadisch landschap met herders en vee

Barend Cornelis Koekkoek | Figuren bij een boerenhuis aan de rivier, aquarel op papier, 14,7 x 19,4 cm, gesigneerd r.o.

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • te koop

Figuren bij een boerenhuis aan de rivier

Barend Cornelis Koekkoek | 'de Kei van B.C. Koekkoek' - thans in Flehite Museum nabij de Amersfoortse kei, gewassen inkt, bruine inkt en krijt op papier , 26,1 x 21,3 cm, gesigneerd r.o. met initialen

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • te koop

'de Kei van B.C. Koekkoek' - thans in Flehite Museum nabij de Amersfoortse kei


voorheen te koopschilderijen, aquarellen en tekeningen van Barend Cornelis Koekkoek


Barend Cornelis Koekkoek | Nederrijns winterlandschap met kerkje, geïnspireerd op de dorpskerk te Aerdt, olieverf op doek, 39,7 x 52,4 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1837

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Nederrijns winterlandschap met kerkje, geïnspireerd op de dorpskerk te Aerdt

Barend Cornelis Koekkoek | Wandelaar op een bospad in fel zonlicht, olieverf op doek, 54,6 x 44,4 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1829

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Wandelaar op een bospad in fel zonlicht

Barend Cornelis Koekkoek | Nederrijns winterlandschap met kerkje, geïnspireerd op de dorpskerk te Aerdt, olieverf op doek, 39,7 x 52,4 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1837 VERKOCHT

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Nederrijns winterlandschap met kerkje, geïnspireerd op de dorpskerk te Aerdt

Barend Cornelis Koekkoek | Landvolk op een bospad bij een ruïne, olieverf op paneel, 17,7 x 24,4 cm, gesigneerd m.o. en gedateerd 1849

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Landvolk op een bospad bij een ruïne

Barend Cornelis Koekkoek | Boomrijk landschap bij morgenstond, olieverf op paneel, 24,1 x 21,4 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1850

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Boomrijk landschap bij morgenstond

Barend Cornelis Koekkoek | Reizigers trotseren de storm in een boomrijk Duits landschap, olieverf op paneel, 34,7 x 47,5 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1857

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Reizigers trotseren de storm in een boomrijk Duits landschap

Barend Cornelis Koekkoek | Academiestudie van een mannenarm, olieverf op papier, 30,8 x 43,8 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1824

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Academiestudie van een mannenarm

Barend Cornelis Koekkoek | Winterlandschap met schaatsers bij ondergaande zon, olieverf op koper, 7,0 x 7,0 cm, gesigneerd l.o. met initialen en te dateren ca. 1827-1830

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Winterlandschap met schaatsers bij ondergaande zon

Barend Cornelis Koekkoek | Zomerlandschap met herders en vee, olieverf op doek, 44,3 x 60,2 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1827

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Zomerlandschap met herders en vee

Barend Cornelis Koekkoek | IJsvermaak op de rivier, olieverf op paneel, 31,4 x 43,9 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1827

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

IJsvermaak op de rivier

Barend Cornelis Koekkoek | Schaatsers op een bevroren vaart, olieverf op paneel, 23,1 x 30,3 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1834

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Schaatsers op een bevroren vaart

Barend Cornelis Koekkoek | Oude eik langs 'Het Meertje' nabij Beek bij Nijmegen, olieverf op doek, 39,0 x 53,0 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1840  VERKOCHT

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Oude eik langs 'Het Meertje' nabij Beek bij Nijmegen

Barend Cornelis Koekkoek | Landvolk bij de resten van een stadspoort, olieverf op koper, 5,7 x 9,1 cm, gesigneerd l.o. met initialen en te dateren ca. 1845-1849

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Landvolk bij de resten van een stadspoort

Barend Cornelis Koekkoek | Boslandschap met kapel bij namiddagzon, olieverf op paneel, 97,3 x 80,4 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1850

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Boslandschap met kapel bij namiddagzon

Barend Cornelis Koekkoek | Schaatsvertier bij avondzon, olieverf op paneel, 34,8 x 42,2 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1835

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Schaatsvertier bij avondzon

Barend Cornelis Koekkoek | Reizigers bij een Maria-kapelletje in het bos, olieverf op koper, 5,7 x 9,0 cm, gesigneerd l.o. met initialen en te dateren ca. 1845-1849

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Reizigers bij een Maria-kapelletje in het bos

Barend Cornelis Koekkoek | Landelijk vermaak buiten de stadsmuren, olieverf op doek, 56,3 x 74,0 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1831

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Landelijk vermaak buiten de stadsmuren

Barend Cornelis Koekkoek | Boslandschap met boerenhutten en kudde bij een schaapskooi, olieverf op paneel, 39,5 x 50,0 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1851

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Boslandschap met boerenhutten en kudde bij een schaapskooi

Barend Cornelis Koekkoek | Zomers Rijnlandschap, Duitsland, olieverf op paneel, 37,9 x 52,0 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1835

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Zomers Rijnlandschap, Duitsland

Barend Cornelis Koekkoek | Winters landschap met wandelaars, olieverf op paneel, 37,0 x 50,5 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1834  VERKOCHT

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Winters landschap met wandelaars

Barend Cornelis Koekkoek | Winters bosgezicht met bevroren beek, olieverf op paneel, 17,9 x 14,3 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1846

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Winters bosgezicht met bevroren beek

Barend Cornelis Koekkoek | Heuvellandschap met rustend boerenvolk onder een eik, olieverf op paneel, 38,5 x 51,9 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1843

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Heuvellandschap met rustend boerenvolk onder een eik

Barend Cornelis Koekkoek | Boomrijk landschap bij ondergaande zon, olieverf op paneel, 32,6 x 29,2 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1850

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Boomrijk landschap bij ondergaande zon

Barend Cornelis Koekkoek | Winters bosgezicht met figuren op het ijs, olieverf op paneel, 19,1 x 15,7 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1842

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Winters bosgezicht met figuren op het ijs

Barend Cornelis Koekkoek | Opkomende storm, olieverf op paneel, 35,4 x 47,2 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1857

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Opkomende storm

Barend Cornelis Koekkoek | Rijnlandschap, olieverf op paneel, 30,0 x 40,5 cm, gesigneerd l.m. en gedateerd 1854

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Rijnlandschap

Barend Cornelis Koekkoek | Portret van een jonge vrouw in een parklandschap, olieverf op doek, 84,7 x 64,0 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1846

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Portret van een jonge vrouw in een parklandschap

Barend Cornelis Koekkoek | Heuvellandschap met rustend boerenvolk onder een eik, olieverf op paneel, 38,5 x 51,9 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1843

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Heuvellandschap met rustend boerenvolk onder een eik

Barend Cornelis Koekkoek | Boomrijk winterlandschap met boerderijen, olieverf op doek, 36,0 x 47,2 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1827

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Boomrijk winterlandschap met boerderijen

Barend Cornelis Koekkoek | Boerderijen aan een bevroren vaart, olieverf op paneel, 14,0 x 19,1 cm, gesigneerd l.o. met monogram

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Boerderijen aan een bevroren vaart

Barend Cornelis Koekkoek | Zomers riviergezicht in de provincie Utrecht, olieverf op doek, 44,6 x 55,0 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1839

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Zomers riviergezicht in de provincie Utrecht

Barend Cornelis Koekkoek | Houtsprokkelaars en reizigers, olieverf op doek, 59,0 x 71,2 cm

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Houtsprokkelaars en reizigers

Barend Cornelis Koekkoek | Boomrijk landschap met vee, olieverf op paneel, 25,3 x 31,2 cm, gesigneerd r.o.

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Boomrijk landschap met vee

Barend Cornelis Koekkoek | Heuvelachtig zomerlandschap, olieverf op doek, 37,5 x 47,0 cm, gesigneerd m.o. en gedateerd 1833

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Heuvelachtig zomerlandschap

Barend Cornelis Koekkoek | Winters boslandschap met figuren, olieverf op doek, gesigneerd l.o. en gedateerd 1833

Barend Cornelis Koekkoek

schilderij • voorheen te koop

Winters boslandschap met figuren

Barend Cornelis Koekkoek | Reizigers bij een kasteel op de rivieroever, gewassen inkt op papier, 18,0 x 27,5 cm

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Reizigers bij een kasteel op de rivieroever

Barend Cornelis Koekkoek | Rustend landvolk bij een schuur, pen, penseel en inkt op papier, 17,5 x 22,7 cm, gesigneerd l.o.

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Rustend landvolk bij een schuur

Barend Cornelis Koekkoek | Gezicht op de Rijn bij Kleef, pen, penseel en inkt op papier, 23,5 x 31,1 cm, gesigneerd m.o. en gedateerd 1849

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Gezicht op de Rijn bij Kleef

Barend Cornelis Koekkoek | Rivierlandschap, inkt en aquarel op papier, 18,6 x 27,7 cm, gesigneerd r.o.

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Rivierlandschap

Barend Cornelis Koekkoek | Rustend landvolk bij een schuur, pen, penseel en inkt op papier, 17,5 x 22,7 cm, gesigneerd l.o.

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Rustend landvolk bij een schuur

Barend Cornelis Koekkoek | Rivierlandschap in Zeeland, pen, penseel en inkt op papier, 14,6 x 19,3 cm, gesigneerd l.o.

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Rivierlandschap in Zeeland

Barend Cornelis Koekkoek | Studie van een rustende koe, krijt en aquarel op papier, 10,1 x 18,2 cm

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Studie van een rustende koe

Barend Cornelis Koekkoek | Studie van een hooikar, potlood op papier, 9,1 x 14,8 cm, gesigneerd l.o.

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Studie van een hooikar

Barend Cornelis Koekkoek | Rustende boer, krijt op papier, 14,3 x 11,2 cm, gesigneerd l.o.

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Rustende boer

Barend Cornelis Koekkoek | Studie van een knielende boerenjongen, krijt op papier, 12,8 x 10,2 cm

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Studie van een knielende boerenjongen

Barend Cornelis Koekkoek | Studie van rammen en schapen, krijt op papier, 15,2 x 23,8 cm, gesigneerd l.o.

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Studie van rammen en schapen

Barend Cornelis Koekkoek | Studie van een schaap, krijt op papier, 8,9 x 12,0 cm, gesigneerd l.o.

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Studie van een schaap

Barend Cornelis Koekkoek | Studie van een lam, krijt op papier, 7,3 x 11,3 cm

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Studie van een lam

Barend Cornelis Koekkoek | Studie van een kar, krijt op papier, 11,0 x 17,0 cm, gesigneerd l.o.

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Studie van een kar

Barend Cornelis Koekkoek | Studie van een rustende koe, krijt op gekleurd papier, 13,2 x 21,0 cm, gesigneerd l.o. met initialen

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Studie van een rustende koe

Barend Cornelis Koekkoek | Studie van een ram, krijt op papier, 7,2 x 10,4 cm, gesigneerd l.o.

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Studie van een ram

Barend Cornelis Koekkoek | Studie van een slapende boerenjongen, krijt op papier, 14,3 x 15,9 cm

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Studie van een slapende boerenjongen

Barend Cornelis Koekkoek | Studie van een paard, krijt op papier, 14,3 x 12,5 cm, gesigneerd l.o.

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Studie van een paard

Barend Cornelis Koekkoek | Studie van een boerenkar, krijt op papier, 8,3 x 13,9 cm, gesigneerd l.o.

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Studie van een boerenkar

Barend Cornelis Koekkoek | Oogsttijd, Luxemburg, inkt en aquarel op papier, 19,6 x 24,9 cm, gesigneerd r.v.h.m. en gedateerd 1847

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Oogsttijd, Luxemburg

Barend Cornelis Koekkoek | Studie van kegelende figuren, krijt op gekleurd papier, 15,8 x 19,6 cm, gesigneerd l.o. met initialen

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Studie van kegelende figuren

Barend Cornelis Koekkoek | Landvolk bij een ruïne, gewassen pen op papier, 13,7 x 17,7 cm, gesigneerd l.o.

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Landvolk bij een ruïne

Barend Cornelis Koekkoek | Landvolk bij een rivier met ruïne, gewassen inkt en aquarel op papier, 17,4 x 26,5 cm, gesigneerd m.o.

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Landvolk bij een rivier met ruïne

Barend Cornelis Koekkoek | Jonge handwerksgezel, potlood op papier, 21,5 x 16,5 cm, gesigneerd r.o.

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Jonge handwerksgezel

Barend Cornelis Koekkoek | Reizigers en herder met vee op bebost pad langs een beek, gewassen pen op papier, 16,4 x 22,0 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1837

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Reizigers en herder met vee op bebost pad langs een beek

Barend Cornelis Koekkoek | Dorpskerk aan een zandpad, pen, penseel en inkt op papier, 15,5 x 19,5 cm, gesigneerd r.o.

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Dorpskerk aan een zandpad

Barend Cornelis Koekkoek | Reiziger te paard in heuvelachtig landschap, sepia en gewassen inkt op papier, 21,2 x 27,4 cm, gesigneerd l.o. en te dateren ca. 1833-1840

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Reiziger te paard in heuvelachtig landschap

Barend Cornelis Koekkoek | Landschap in Zeeland, pen, penseel en inkt op papier, 18,3 x 26,7 cm, gesigneerd l.o.

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Landschap in Zeeland

Barend Cornelis Koekkoek | Zomers landschap met reizigers en veehoeders, pen en gewassen inkt op papier, 14,0 x 19,9 cm, gesigneerd r.v.h.m.

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Zomers landschap met reizigers en veehoeders

Barend Cornelis Koekkoek | Gezicht op Xanten (bij Kleef) vanaf een heuvel, inkt, pen en aquarel op papier, 8,0 x 12,2 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd, 1842. Geschonken aan B.C. KOEKKOEK-HAUS

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Gezicht op Xanten (bij Kleef) vanaf een heuvel

Barend Cornelis Koekkoek | Zomers landschap met wandelaars, sepia op papier, 13,6 x 17,5 cm, gesigneerd r.o.

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Zomers landschap met wandelaars

Barend Cornelis Koekkoek | Panoramisch landschap met militairen, sepia op papier, 25,2 x 32,7 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1830

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Panoramisch landschap met militairen

Barend Cornelis Koekkoek | Gezicht op een haventje, sepia op papier, 19,3 x 28,2 cm, gesigneerd r.v.h.m.

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Gezicht op een haventje

Barend Cornelis Koekkoek | Uitgestrekt bomenlandschap met pratende figuren, sepia op papier, 12,5 x 17,8 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1838

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Uitgestrekt bomenlandschap met pratende figuren

Barend Cornelis Koekkoek | Oogsttijd, aquarel op papier, 31,6 x 38,3 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1838

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Oogsttijd

Barend Cornelis Koekkoek | Figuren bij een zandpad van de rivier, sepia op papier, 18,2 x 26,8 cm, gesigneerd l. v.h.m

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Figuren bij een zandpad van de rivier

Barend Cornelis Koekkoek | Bij de boerderij, sepia op papier, 18,0 x 23,5 cm, gesigneerd r.o. mon

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Bij de boerderij

Barend Cornelis Koekkoek | Veemarkt, aquarel op papier, 21,5 x 27,4 cm, gesigneerd r.m. en gedateerd 1850

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Veemarkt

Barend Cornelis Koekkoek | Potloodtekening van een jonge boerenknecht, potlood op papier, 23,0 x 13,8 cm

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Potloodtekening van een jonge boerenknecht

Barend Cornelis Koekkoek | Jagers in een heuvelachtig landschap, sepia op papier, 14,5 x 19,0 cm, gesigneerd l.o.

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Jagers in een heuvelachtig landschap

Barend Cornelis Koekkoek | Dorpsgezichtje, sepia op papier, 19,5 x 28,5 cm, gesigneerd r.o.

Barend Cornelis Koekkoek

aquarel • tekening • voorheen te koop

Dorpsgezichtje


de kunsthandel is het hele jaar open

dinsdag t/m zaterdag 11-17 uur en op afspraak