Zoek op kunstenaar
Sluit

PRIVACYVERKLARING

SIMONIS & BUUNK KUNSTHANDEL

Onze verantwoordelijkheid en de toepasselijkheid van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van onze website of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

Wanneer het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn wij de zogeheten ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.

Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt..

Simonis & Buunk is een kunsthandel met drie panden in Ede en maakt gebruik van digitale media, zoals een uitgebreide website, e-mail en sociale media zoals Facebook, Instagram en Pinterest. In deze privacyverklaring worden de verschillende gegevens die  Simonis & Buunk verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, besproken.

De privacyverklaring zal soms worden aangepast door wetswijzigingen of uitbreiding van de diensten van Simonis & Buunk. Daarom is het nuttig om de verklaring regelmatig te raadplegen.

VERZAMELDE GEGEVENS EN DOELEINDEN VERWERKING

Simonis & Buunk verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Camerabeelden via cameratoezicht

In onze panden zijn permanent beveiligingscamera’s aanwezig. Beelden van het cameratoezicht worden na maximaal vier weken, danwel na afhandeling van eventueel geconstateerde incidenten verwijderd.

Wij gebruiken de camerabeelden voor de veiligheid van onze klanten en ons personeel, de beveiliging van onze gebouwen, het bewaken van de producten in onze panden en het vastleggen van incidenten. De beelden kunnen worden verstrekt aan politie en justitie in geval van incidenten.

Gegevens via inschrijving in onze kunsthandel in Ede

Via een aanmeldingsformulier kunt u zich bij een bezoek aan Simonis & Buunk inschrijven voor het ontvangen van post en/of nieuwsbrieven, voor het geven van een zoekopdracht en om uitnodigingen voor tentoonstellingen en evenementen te ontvangen.

Alleen de hiervoor noodzakelijke gegevens staan op ons inschrijvingsformulier. Deze gegevens worden in ons computersysteem opgeslagen en het eerdere formulier wordt gearchiveerd. Het zijn de volgende gegevens:

naam en voorletter(s); adres/postcode/woonplaats; telefoonnummer(s);e-mail adres en of u wel/niet onze nieuwsbrief wilt ontvangen.

E-mail en nieuwsbrief

Indien u dat wenst ontvangt u periodiek de nieuwsbrief van Simonis & Buunk per e-mail. De nieuwsbrief bevat informatie over kunstwerken en diensten, tentoonstellingen en evenementen van Simonis & Buunk

Inschrijving kan via het inschrijvingsformulier in onze kunsthandel en via de link op onze website. Uitschrijven kan via de website en via elke nieuwsbrief die men ontvangt, onderaan.

Website

Als u de Simonis & Buunk website bezoekt, verzamelen wij door middel van cookies bepaalde gegevens over u. Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen en om de website te beveiligen. Meer hierover kunt u lezen in onze cookie policy.

PRIVACY

Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven niets uit handen. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld.

VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN

Simonis & Buunk kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Simonis & Buunk en Simonis & Buunk draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Simonis & Buunk optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Simonis & Buunk afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Simonis & Buunk.

BEVEILIGING

Simonis & Buunk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden.

De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts een selecte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantendata. Die medewerkers die toegang hebben tot de klantendata worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze data om te gaan en er rust een geheimhoudingsplicht op hen.

Meerdere keren per jaar worden er beveiligingschecks gedaan door externe specialisten om de veiligheid van uw gegevens te kunnen blijven waarborgen. Eventuele issues die hieruit voortkomen worden direct geadresseerd, opgepakt en opgelost.

INZAGE EN CORRECTIE

Als u wilt weten welke gegevens Simonis & Buunk over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt laten wijzigen/verwijderen dan kunt u contact opnemen met ons:

Simonis & Buunk Kunsthandel, Notaris Fischerstraat 30, 6711 BD Ede

of per e-mail: joke@simonisbuunk.nl

BEWAARTERMIJNEN

Simonis & Buunk bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren.