Zoek op kunstenaar
Sluit

Andreas Schelfhoutkunstenaar • kunstschilder • aquarellist • tekenaar • graficusDen Haag 1787-1870

biografie van Andreas Schelfhout

Al tijdens zijn leven waren de ijsgezichten en zomerlandschappen van Andreas Schelfhout zeer geliefd. Hij schilderde ze zorgvuldig, met groot technisch raffinement en met een sterk gevoel voor anekdotisch detail. De droge vrieskou van een winterse dag en de zoete atmosfeer van een zomers landschap kon hij weergeven als geen ander. Soms werden zijn werken gestoffeerd door veeschilder Pieter Gerardus van Os. Schelfhout is met Barend Cornelis Koekkoek Nederlands belangrijkste romantische landschapschilder en had veel leerlingen, onder wie Charles Leickert, Lodewijk Johannes Kleijn, Nicolaas Roosenboom en, verrassend genoeg, ook de vernieuwende impressionist Johan Barthold Jongkind.

Schelfhout was al 24 jaar oud en vader van twee kinderen toen hij in 1811 de vergulderij en lijstenmakerij van zijn vader verliet om de overstap te maken van ambachtelijk naar vrij kunstenaar. Daartoe ging hij in de leer bij Joannes Breckenheijmer. Deze onderwees hem in de regels van het perspectief en zette hem aan tot het bestuderen van de grote meesters van de 17e eeuw, onder andere in de schilderijengalerij van stadhouder Willem V aan het Buitenhof. Of hij daar werk van Hendrick Avercamp en Aert van der Neer zag is niet bekend, maar in 1812 schilderde hij zijn eerste wintergezicht. In 1818 ontving hij op de Tentoonstelling van Levende Meesters in Amsterdam de eerste lovende kritieken op een wintertafereel, een tot dan toe vrij onbekend genre. Daarna ging het bergopwaarts met zijn carrière. Zijn succes dankte Schelfhout voor een groot deel aan zijn ijsgezichten. Aanvankelijk leunde hij voor dit genre nog sterk op 17e-eeuwse voorbeelden. Zijn toets is wat stijf, het licht staalkleurig en egaal en de figuren doen denken aan uitgeknipte plak- plaatjes, omdat een geraffineerd spel van licht en schaduw nog ontbreekt. Gaandeweg kreeg schelfhout meer durf en baseerde hij zich meer op eigen natuurstudie. Vanaf het midden van de jaren dertig werd, vermoedelijk onder invloed van zijn leerling en schoonzoon Wijnand Nuyen, zijn penseel losser en ontstonden de sfeervolle winter- en ijsgezichten die zijn topjaren markeren. Schelfhout maakte gebruik van geraffineerde compositieschema’s en een grote voorraad aan motieven die hij varieerde en in wisselende combinaties toepaste, zoals een koek-en-zopie met de nationale driekleur in top, wat pratende figuren rond een duwslee, ingevroren schuiten, een paard met slee, een huis of molen links of rechts en een groep van twee of drie zwierende schaatsers. Het idee dat Schelfhout vooral een ijsgezichtschilder is, is onjuist: marines, zomerse landschappen – waaronder panorama’s, strand- en duingezichten, heide- landschappen en bos- en riviergezichten – vormen een wezenlijk en gevarieerd deel van zijn oeuvre. Daarnaast maakte hij zelfs enkele keren een hondenportret en een stadsgezichtje. Met name in zijn zomers spelen wisselende licht- en schaduwpartijen een belangrijke rol.

In de 19e eeuw was Andreas Schelfhout een van de eerste schilders die zich richtte op het Hollandse zee- en strandgezicht, daarmee bijdragend aan een herwaardering van dit genre in zijn tijd. Vanaf 1824 schilderde hij regelmatig voorstellingen van het Scheveningse strand, met vissers, en later ook met flaneurs. Zijn belangstelling voor het strandgezicht werd gewekt door 17e-eeuwse marines in de Haagse Koninklijke collecties en werken van Franse, Duitse en Engelse eigentijdse schilders. Na een reis naar Frankrijk in 1833, vermoedelijke daartoe aangezet door zijn latere schoonzoon en schilder Wijnand Nuijen kreeg Schelfhout vooral grote bewondering voor het werk van Eugène Isabey, waaruit hij inspiratie putte voor zijn stranden en zeegezichten. Schelfhout heeft met zijn ‘strandjes’ een belangrijke rol gespeeld bij de transformatie en het aanzien van dit genre. Daardoor heeft hij grote invloed gehad op latere kunstenaars, met name op de schilders van de Haagse School. Schelfhout haalt in zijn werken soms de figuren in zijn schilderijen naar voren, waardoor niet alleen het landschap, maar ook het verhalende karakter van de voorstelling benadrukt wordt. In zijn strandgezichten vertelt hij over de geanimeerde drukte rond een visafslag, met af en aan lopende vissers en belangstellende kopers. Met elegant wandelende figuren vertelt hij over zorgeloos vermaak op een mooie voorjaarsdag. In Schelfhouts schilderijen is ook de ontwikkeling te volgen van de opkomst van de moderne badcultuur; vanaf de late jaren veertig zijn er op zijn ‘strandjes’ soms ook kleurrijk geklede flaneurs te zien.

Zijn gehele leven woonde Schelfhout in Den Haag; het omringende landschap en het nabij gelegen Scheveningen boden hem veel stof tot schilderen. Wel maakte hij een aantal binnen- en buitenlandse reizen om zich op de hoogte te stellen van buitenlandse kunstontwikkelingen en om zijn schildermotieven door middel van natuurstudies uit te breiden. Talloze schetsboeken vulde hij met studies naar de natuur, zowel in de zomer als in de winter, die hij vervolgens gebruikte bij de samenstelling van de landschappen in zijn atelier. Atmosfeer en natuurgetrouwheid vond hij belangrijker dan een topografisch correcte weergave. In zijn panoramische landschappen met zicht op een stad als Haarlem of Dordrecht combineerde hij dan ook vrijelijk bouwvolumen met landschap schetsen die hij had gemaakt in de omgeving van deze steden.

De aantrekkelijkheid van Schelfhouts landschappen ligt in de perfecte toepassing van het toen geldende esthetische ideaal van ‘Eenvoud, Waarheid en het Eeuwig Schone’. In zijn werken werden de natuur en het ‘eerlijke’ landelijke leven tot ideaal verheven (Eenvoud); de landschappen zijn bedrieglijk natuurgetrouw (Waarheid) geschilderd, zonder een exacte weergave van de natuur te zijn, maar een samenstelling uit de mooiste delen der werkelijkheid (het Eeuwig Schone). Dit resulteerde in schilderijen die aangenaam zijn om naar te kijken. In zijn winters geen verdrinkende schaatser in een wak en kleumende figuren op het ijs, maar vrolijk zwierende lieden, gemoedelijke tafereeltjes bij een slede en gezellige drukte bij een koek-en-zopie op zonnige ijsvlaktes. En in zijn zomers geen armoedige landlopers of afgebeulde boeren met magere trekpaarden, maar keuvelend, kleurig gekleed landvolk met weldoorvoed vee op een zomers zandpad. B.C. Koekkoek schreef in zijn ‘Herinneringen en mededeelingen van een landschapschilder’ (1841) over Schelfhouts landschappen: ‘Wilt gij zien wat er van een vlak, eenvoudig landelijk tafereel, als hetzelfde den stempel der natuur, het merk der waarheid draagt, schoons en bevalligs kan gemaakt worden? Beschouwt dan de werken van onzen grooten Schelfhout. Daarin zult gij de eenvoudige natuur op het sierlijkst, maar tevens met eene getrouwheid en waarheid, wat alleen een Schelfhout vermag, voorgesteld vinden.’

Vrijwel jaarlijks zond Schelfhout een of meerdere schilderijen in voor de Tentoonstelling van Levende Meesters, een van de belangrijkste nationale exposities in zijn tijd. Uit de tentoonstellingslijsten blijkt dat Schelfhout tussen 1811 en 1870 voornamelijk zomerlandschappen instuurde. Sneeuw- en ijsgezichten komen met de jaren steeds vaker voor in genoemde lijsten, maar zomerlandschappen blijven toch het leeuwendeel vormen van zijn bijdragen aan deze tentoonstellingen. De opbouw van deze inzendingen zou representatief kunnen zijn voor Schelfhouts gehele oeuvre, maar dit is niet zeker. Gezien zijn status als ‘Wintervorst’ en de populariteit van zijn ijsgezichten wordt vermoed dat Schelfhout in werkelijkheid meer winters dan zomers schilderde. Dat veel van zijn winterlandschappen niet op openbare tentoonstellingen verschenen zal zijn bepaald door de markt: velen wilden een ijsgezicht van Schelfhout en derhalve werden ze óf in opdracht geschilderd óf al op voorhand gereserveerd voor particuliere kopers of de handel. Direct vanuit zijn atelier verkocht, soms zelfs aan verzamelaars van koninklijken bloede, waren ze dus niet meer beschikbaar voor exposities.

De bewondering voor de zomer- en winterlandschappen van Schelfhout was in de jaren veertig zo groot, dat critici hem lovende bijnamen gaven, zoals ‘Moderne schildervorst van het landschap’ en ‘Claude Lorrain der wintergezichten’. De Franse schilder Claude Lorrain (1600-1682) dompelde zijn pastorale landschappen in stemmig morgenlicht of avondschemering. De idyllische sfeer die daardoor ontstond werd in de 19e eeuw zeer bewonderd. Wellicht dankte Schelfhout de vergelijking met deze 18e-eeuwse meester aan zijn hoge luchten, het heldere licht en zijn vermogen om in het winterse landschap de blik van de toeschouwer naar oneindige verten te leiden. Op het hoogtepunt van zijn carrière behoorden ook Koninklijke verzamelaars tot de klantenkring van Andreas Schelfhout. Koning Willem III bezocht zijn atelier meer dan eens en Schelfhout werd regelmatig door het hof uitgenodigd. Vorsten elders in Europa hadden eveneens grote waardering voor zijn werk. Zo werden schilderijen aangekocht voor de collecties van koning Wilhelm I van Württemberg en tsaar Alexander van Rusland.


te koopschilderijen, aquarellen, tekeningen en grafiek van Andreas Schelfhout


Andreas Schelfhout | Boslandschap met figuren bij een riviertje (pendant van winterlandschap), olieverf op paneel, 52,8 x 72,5 cm, gesigneerd l.o. en te dateren ca. 1815

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Boslandschap met figuren bij een riviertje (pendant van winterlandschap)

Andreas Schelfhout | Winterlandschap met houtsprokkelaars (pendant van Zomerlandschap), olieverf op paneel, 53,0 x 72,6 cm, gesigneerd r.o. (met resten) en te dateren ca. 1815

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Winterlandschap met houtsprokkelaars (pendant van Zomerlandschap)

Andreas Schelfhout | IJsgezicht met naderende sneeuwstorm (alleen tezamen met pendant zomer), olieverf op paneel, 25,8 x 32,5 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

IJsgezicht met naderende sneeuwstorm (alleen tezamen met pendant zomer)

Andreas Schelfhout | Vroege ochtend bij een scheepswerfje (alleen tezamen met pendant winter), olieverf op paneel, 25,4 x 32,8 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Vroege ochtend bij een scheepswerfje (alleen tezamen met pendant winter)

Andreas Schelfhout | Militaire manoeuvres: het Haagse garnizoen op de Waalsdorpervlakte; op de voorgrond cavaleristen van het 3e Regiment Ligte Dragonders, olieverf op paneel, 22,1 x 29,2 cm, gesigneerd r.o. en te dateren ca. 1862

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Militaire manoeuvres: het Haagse garnizoen op de Waalsdorpervlakte; op de voorgrond cavaleristen van het 3e Regiment Ligte Dragonders

Andreas Schelfhout | Jager en schaatsers op het ijs langs de bosrand, olieverf op paneel, 31,1 x 24,3 cm

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Jager en schaatsers op het ijs langs de bosrand

Andreas Schelfhout | Riviervallei met watermolen, olieverf op paneel, 23,3 x 31,5 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Riviervallei met watermolen

Andreas Schelfhout | Een intiem gesprek, olieverf op paneel, 13,8 x 14,2 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Een intiem gesprek

Andreas Schelfhout | Schapenhoedster met kudde in een glooiend zomerlandschap, olieverf op doek, 110,4 x 146,0 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1849

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Schapenhoedster met kudde in een glooiend zomerlandschap

Andreas Schelfhout | Twee zwanen in de vijver in het Haagse Bos, olieverf op paneel, 24,0 x 32,6 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Twee zwanen in de vijver in het Haagse Bos

Andreas Schelfhout | Een smak en een raderstoomboot op zee, olieverf op paneel, 67,6 x 90,6 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1845

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Een smak en een raderstoomboot op zee

Andreas Schelfhout | Panoramisch heuvellandschap met ruïne, olieverf op paneel, 14,8 x 21,1 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '50

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Panoramisch heuvellandschap met ruïne

Andreas Schelfhout | Panoramisch landschap onder Hollandse wolkenlucht, olieverf op paneel, 17,8 x 24,0 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Panoramisch landschap onder Hollandse wolkenlucht

Andreas Schelfhout | Schaatsers bij een koek-en-zopietent (studie), olieverf op doek, op karton, 13,2 x 21,1 cm, zonder lijst

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Schaatsers bij een koek-en-zopietent (studie)

Andreas Schelfhout | Gelders landschap met wandelaar, olieverf op doek, 33,6 x 41,3 cm, gesigneerd l.o. en te dateren ca. 1830

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Gelders landschap met wandelaar

Andreas Schelfhout | Schaatsvertier op een bevroren rivier, olieverf op doek, 65,3 x 93,1 cm, gesigneerd l.o. en te dateren ca. 1850-1860

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Schaatsvertier op een bevroren rivier

Andreas Schelfhout | Schaatser met toogslee en koperen melkbus, aquarel op papier, 23,0 x 21,0 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • te koop

Schaatser met toogslee en koperen melkbus

Andreas Schelfhout | IJspret met schaatsers, koek-en-zopietent en ijszeilboot, penseel en inkt op papier, 21,0 x 33,5 cm, gesigneerd r.o. (vaag)

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • te koop

IJspret met schaatsers, koek-en-zopietent en ijszeilboot

Andreas Schelfhout | Reizigers in een heuvellandschap, pen, penseel en inkt op papier, 26,6 x 33,7 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • te koop

Reizigers in een heuvellandschap

Andreas Schelfhout | Wandelaars met hond op een landweg, potlood en aquarel op papier, 23,3 x 30,5 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • te koop

Wandelaars met hond op een landweg


voorheen te koopschilderijen, aquarellen, tekeningen en grafiek van Andreas Schelfhout


Andreas Schelfhout | Besneeuwd winterlandschap, olieverf op paneel, 13,7 x 19,5 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1857

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Besneeuwd winterlandschap

Andreas Schelfhout | Landschap met boerderij, olieverf op paneel, 20,5 x 28,5 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1866

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Landschap met boerderij

Andreas Schelfhout | Zonnig wintergezicht met schaatsers en boerderij, olieverf op paneel, 29,7 x 36,7 cm, gesigneerd l.o. en te dateren ca. 1833

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Zonnig wintergezicht met schaatsers en boerderij

Andreas Schelfhout | IJsgezicht met houtsprokkelaars, olieverf op paneel, 38,5 x 49,8 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1845

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

IJsgezicht met houtsprokkelaars

Andreas Schelfhout | Bevroren rivier met schaatsers en een koek-en-zopie, olieverf op paneel, 29,5 x 39,7 cm, gesigneerd l.o. en te dateren ca. 1832-1834

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Bevroren rivier met schaatsers en een koek-en-zopie

Andreas Schelfhout | Weids landschap met de St. Bavokerk van Haarlem en een stoomtrein aan de horizon, olieverf op paneel, 17,3 x 22,9 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd '57

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Weids landschap met de St. Bavokerk van Haarlem en een stoomtrein aan de horizon

Andreas Schelfhout | IJsgezicht met schaatsers bij een kasteel, olieverf op paneel, 15,3 x 22,7 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '51

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

IJsgezicht met schaatsers bij een kasteel

Andreas Schelfhout | Een zomerdag op het water bij Dordrecht, olieverf op paneel, 17,3 x 22,7 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '50

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Een zomerdag op het water bij Dordrecht

Andreas Schelfhout | Portret van een hondje liggend op een rood kussen, olieverf op paneel, 32,1 x 27,3 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '47

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Portret van een hondje liggend op een rood kussen

Andreas Schelfhout | Zeilschepen en raderstoomboot op zee, olieverf op paneel, 10,3 x 15,3 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '50

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Zeilschepen en raderstoomboot op zee

Andreas Schelfhout | Weids zomerlandschap met molen, olieverf op paneel, 27,2 x 38,2 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1857

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Weids zomerlandschap met molen

Andreas Schelfhout | Avondstemming, olieverf op paneel, 17,0 x 19,8 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd '38

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Avondstemming

Andreas Schelfhout | Winterlandschap met schaatsers en een wasvrouw bij een ijsgat, olieverf op paneel, 37,0 x 43,1 cm, gesigneerd l.o. en te dateren ca. 1820

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Winterlandschap met schaatsers en een wasvrouw bij een ijsgat

Andreas Schelfhout | Figuren op een bevroren vaart, olieverf op paneel, 10,6 x 9,3 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Figuren op een bevroren vaart

Andreas Schelfhout | Winter met koek-en-zopie, olieverf op paneel, 17,0 x 24,1 cm, gesigneerd r.o. en te dateren ca. 1860

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Winter met koek-en-zopie

Andreas Schelfhout | Manoeuvres van het Haagse garnizoen op de Waalsdorpervlakte; op de voorgrond cavaleristen van het 3e Regiment Ligte Dragonders, olieverf op paneel, 22,1 x 29,2 cm, gesigneerd r.o. en te dateren ca. 1862

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Manoeuvres van het Haagse garnizoen op de Waalsdorpervlakte; op de voorgrond cavaleristen van het 3e Regiment Ligte Dragonders

Andreas Schelfhout | Schaatsers in een weids winterlandschap, olieverf op paneel, 21,1 x 26,9 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd '46

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Schaatsers in een weids winterlandschap

Andreas Schelfhout | Rustende boerenvrouw met tenen mand, olieverf op paneel, 16,8 x 15,5 cm, gesigneerd r.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Rustende boerenvrouw met tenen mand

Andreas Schelfhout | Riviervallei met watermolen, olieverf op paneel, 23,3 x 31,5 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Riviervallei met watermolen

Andreas Schelfhout | Winterse boerderij met schaatser en ijsvisser, olieverf op paneel, 30,8 x 23,0 cm, te dateren ca. 1825

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Winterse boerderij met schaatser en ijsvisser

Andreas Schelfhout | Bevroren rivier met ingevroren schepen en schaatsers bij een molen, olieverf op paneel, 35,6 x 47,0 cm, gesigneerd r.o. en te dateren ca. 1840

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Bevroren rivier met ingevroren schepen en schaatsers bij een molen

Andreas Schelfhout | Schaatsers en duwslee op een bevroren vaart, olieverf op paneel, 14,6 x 18,8 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '48?

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Schaatsers en duwslee op een bevroren vaart

Andreas Schelfhout | Maanverlicht landschap met roeiboot en afgemeerde zeilschepen, olieverf op paneel, 38,2 x 49,3 cm, gesigneerd r.o. en te dateren ca. 1822

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Maanverlicht landschap met roeiboot en afgemeerde zeilschepen

Andreas Schelfhout | Heuvelachtig rivierlandschap met burchtruïne, olieverf op paneel, 32,9 x 38,2 cm, gesigneerd l.o. en te dateren midden jaren '20

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Heuvelachtig rivierlandschap met burchtruïne

Andreas Schelfhout | Zomerlandschap met hengelaar, bij Haarlem, olieverf op paneel, 19,5 x 24,1 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '59

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Zomerlandschap met hengelaar, bij Haarlem

Andreas Schelfhout | Wintergezicht met vele schaatsers en een koek-en-zopie, olieverf op paneel, 21,6 x 28,9 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1850

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Wintergezicht met vele schaatsers en een koek-en-zopie

Andreas Schelfhout | Visser bij een bosven, olieverf op paneel, 26,0 x 34,5 cm, gesigneerd l.o. en te dateren ca. 1822

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Visser bij een bosven

Andreas Schelfhout | IJsgezicht met figuren bij het wak van een ijsvisser, olieverf op paneel, 27,0 x 36,0 cm, gesigneerd l.o., en verso met brandmerk en verso gedateerd 1839

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

IJsgezicht met figuren bij het wak van een ijsvisser

Andreas Schelfhout | Schaatsers bij een vestingtoren met een stad in het verschiet, olieverf op paneel, 18,6 x 16,6 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '46

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Schaatsers bij een vestingtoren met een stad in het verschiet

Andreas Schelfhout | Zomerlandschap met vee en hooiend landvolk, olieverf op paneel, 18,0 x 22,3 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '51

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Zomerlandschap met vee en hooiend landvolk

Andreas Schelfhout | IJsgezicht met schaatsers bij een koek-en-zopie, olieverf op paneel, 33,6 x 46,0 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '56

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

IJsgezicht met schaatsers bij een koek-en-zopie

Andreas Schelfhout | Schaatsers op het ijs bij een vuurbaken, olieverf op paneel, 16,7 x 22,6 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '52

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Schaatsers op het ijs bij een vuurbaken

Andreas Schelfhout | Panoramisch zomerlandschap, olieverf op paneel, 28,1 x 39,0 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '50

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Panoramisch zomerlandschap

Andreas Schelfhout | Winterlandschap met schaatsers, olieverf op paneel, 41,0 x 54,0 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1841

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Winterlandschap met schaatsers

Andreas Schelfhout | Avondstemming, olieverf op paneel, 21,3 x 27,8 cm, gesigneerd l.o. en te dateren begin jaren '40

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Avondstemming

Andreas Schelfhout | IJsvertier op een poldervaart, olieverf op paneel, 37,6 x 48,4 cm, gesigneerd l.o. en te dateren ca. 1845

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

IJsvertier op een poldervaart

Andreas Schelfhout | Figuren met een slede en schaatsers op het ijs, olieverf op paneel, 11,6 x 14,8 cm, gesigneerd l.o. en verso

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Figuren met een slede en schaatsers op het ijs

Andreas Schelfhout | Schepen op een rivier bij vallende avond, olieverf op paneel, 18,5 x 26,1 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Schepen op een rivier bij vallende avond

Andreas Schelfhout | Zonsondergang op zee, olieverf op koper, 6,2 x 9,4 cm, gesigneerd op de achterzijde en te dateren ca. 1845-1849

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Zonsondergang op zee

Andreas Schelfhout | De Normandische kust bij ondergaande zon, olieverf op koper, 5,8 x 9,1 cm, gesigneerd r.o. en te dateren ca. 1845-1849

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

De Normandische kust bij ondergaande zon

Andreas Schelfhout | Vissersschepen voor de kust van Katwijk, olieverf op paneel, 33,5 x 44,0 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd '57

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Vissersschepen voor de kust van Katwijk

Andreas Schelfhout | IJsgezicht met schaatsers in de avondzon, olieverf op paneel, 47,1 x 66,3 cm, gesigneerd r.o. met initiaal A. en achternaam vaag en gedateerd 1845

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

IJsgezicht met schaatsers in de avondzon

Andreas Schelfhout | Herder met kudde in een riviervallei (tezamen met 7655), olieverf op paneel, 35,8 x 48,8 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1847

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Herder met kudde in een riviervallei (tezamen met 7655)

Andreas Schelfhout | Paardenslee met figuren op het ijs bij opkomende storm, olieverf op paneel, 15,8 x 23,0 cm, gesigneerd l.o. en te dateren ca. 1860

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Paardenslee met figuren op het ijs bij opkomende storm

Andreas Schelfhout | Schaatsers bij een ingevroren vissersschuit, olieverf op paneel, 15,1 x 19,1 cm, gesigneerd l.o. en te dateren ca. 1850

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Schaatsers bij een ingevroren vissersschuit

Andreas Schelfhout | Jagers in een berglandschap, olieverf op paneel, 62,4 x 48,0 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '55

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Jagers in een berglandschap

Andreas Schelfhout | Brik en visserspink op woelige zee, olieverf op paneel, 27,0 x 35,5 cm, gesigneerd r.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Brik en visserspink op woelige zee

Andreas Schelfhout | Herder met kudde in een riviervallei, olieverf op paneel, 35,8 x 48,8 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1847

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Herder met kudde in een riviervallei

Andreas Schelfhout | Drukbevolkt winterlandschap met schaatsers, olieverf op paneel, 33,7 x 47,1 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd '58

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Drukbevolkt winterlandschap met schaatsers

Andreas Schelfhout | Vissers op onstuimige zee, olieverf op paneel, 30,6 x 44,1 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '60

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Vissers op onstuimige zee

Andreas Schelfhout | Ruïne bij maanlicht, olieverf op paneel, 17,3 x 22,0 cm, verso gedateerd 1854

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Ruïne bij maanlicht

Andreas Schelfhout | Schaatsers bij een brug, olieverf op doek, 31,1 x 36,2 cm, gesigneerd m.o. en te dateren jaren '20

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Schaatsers bij een brug

Andreas Schelfhout | IJsgezicht met schaatsers en koek-en-zopie, olieverf op paneel, 21,8 x 29,0 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd '57

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

IJsgezicht met schaatsers en koek-en-zopie

Andreas Schelfhout | Schaatsers en duwslede op een bevroren vaart, olieverf op paneel, 16,9 x 22,4 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Schaatsers en duwslede op een bevroren vaart

Andreas Schelfhout | Doorzicht bij een stadspoort, olieverf op paneel, 20,2 x 28,5 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1867

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Doorzicht bij een stadspoort

Andreas Schelfhout | Op de schaats in de namiddag, olieverf op doek, 31,4 x 42,0 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1860

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Op de schaats in de namiddag

Andreas Schelfhout | Winterse namiddag bij het tolhuisje, olieverf op doek, 21,8 x 28,8 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Winterse namiddag bij het tolhuisje

Andreas Schelfhout | Heidelandschap met herder en schaapskudde, olieverf op paneel, 53,1 x 68,9 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Heidelandschap met herder en schaapskudde

Andreas Schelfhout | Panoramisch landschap met het stadssilhouet van Haarlem en de ruïne van Brederode, olieverf op paneel, 28,4 x 39,1 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '55

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Panoramisch landschap met het stadssilhouet van Haarlem en de ruïne van Brederode

Andreas Schelfhout | Schepen op een kalme rivier in een panoramisch landschap, olieverf op paneel, 12,8 x 18,5 cm, gesigneerd r.o. en te dateren eind jaren '40 of jaren '50

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Schepen op een kalme rivier in een panoramisch landschap

Andreas Schelfhout | Duinlandschap met zicht op Haarlem en een stoomtrein aan de horizon, olieverf op paneel, 31,6 x 41,1 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1847

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Duinlandschap met zicht op Haarlem en een stoomtrein aan de horizon

Andreas Schelfhout | Bommen, vissersvolk en elegante wandelaars op het Scheveningse strand, olieverf op paneel, 19,0 x 22,4 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '48

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Bommen, vissersvolk en elegante wandelaars op het Scheveningse strand

Andreas Schelfhout | Landschap met boerenhoeve, olieverf op paneel, 23,4 x 28,5 cm, gesigneerd r.o. en te dateren ca. 1820

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Landschap met boerenhoeve

Andreas Schelfhout | Wandelaars op een pad in een panoramisch landschap, olieverf op paneel, 19,0 x 25,5 cm, gesigneerd l.o. en te dateren ca. 1850

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Wandelaars op een pad in een panoramisch landschap

Andreas Schelfhout | Twee figuren in een zomers landschap, olieverf op paneel, 33,9 x 40,0 cm, gesigneerd l.o. en te dateren ca. 1812-1815

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Twee figuren in een zomers landschap

Andreas Schelfhout | Na de visvangst, olieverf op schilderskarton, 22,8 x 28,0 cm, gesigneerd r.o. en te dateren 1825-1831

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Na de visvangst

Andreas Schelfhout | Landvolk aan de rand van een rotskloof in weids landschap, olieverf op paneel, 21,5 x 28,8 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '49

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Landvolk aan de rand van een rotskloof in weids landschap

Andreas Schelfhout | Jonge terriër op kussen, olieverf op paneel, 32,1 x 27,3 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '47

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Jonge terriër op kussen

Andreas Schelfhout | Schaatsvolk en trekslede op een bevroren vaart, olieverf op paneel, 52,2 x 83,0 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1869

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Schaatsvolk en trekslede op een bevroren vaart

Andreas Schelfhout | Boslandschap met boerenhuizen en een stad aan de horizon, olieverf op paneel, 40,3 x 52,9 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1843

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Boslandschap met boerenhuizen en een stad aan de horizon

Andreas Schelfhout | Schaatsers en duwslede op een bevroren plas, olieverf op paneel, 40,5 x 50,9 cm, gesigneerd r.o. en te dateren 1837

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Schaatsers en duwslede op een bevroren plas

Andreas Schelfhout | Winterlandschap met sprokkelaarster en boer in een punter, olieverf op paneel, 51,0 x 73,0 cm, gesigneerd r.v.h.m. en te dateren ca. 1815

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Winterlandschap met sprokkelaarster en boer in een punter

Andreas Schelfhout | Visafslag op het strand, olieverf op paneel, 44,3 x 63,5 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd '58

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Visafslag op het strand

Andreas Schelfhout | IJsgezicht met schaatsers en koek-en-zopie, olieverf op paneel, 17,3 x 24,1 cm, gesigneerd l.o. en te dateren 1866-1868

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

IJsgezicht met schaatsers en koek-en-zopie

Andreas Schelfhout | Afgemeerde zeilschepen bij een molen, olieverf op paneel, 16,8 x 22,4 cm, gesigneerd l.o. en te dateren 1843-1858

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Afgemeerde zeilschepen bij een molen

Andreas Schelfhout | Elegant gezelschap en vissers bij bomschuit op het strand, olieverf op paneel, 13,5 x 18,6 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '53

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Elegant gezelschap en vissers bij bomschuit op het strand

Andreas Schelfhout | Schaatsers en duwslede op een bevroren vaart, olieverf op paneel, 14,6 x 18,8 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Schaatsers en duwslede op een bevroren vaart

Andreas Schelfhout | Duinlandschap met jager en zijn honden, olieverf op paneel, 18,4 x 22,7 cm, gesigneerd r.o. en te dateren circa 1820

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Duinlandschap met jager en zijn honden

Andreas Schelfhout | Zeilschepen op de Merwede bij Dordrecht, olieverf op paneel, 17,8 x 24,0 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Zeilschepen op de Merwede bij Dordrecht

Andreas Schelfhout | Zomerlandschap met een herder en zijn kudde, olieverf op paneel, 12,8 x 16,0 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Zomerlandschap met een herder en zijn kudde

Andreas Schelfhout | Strandgezicht met wandelende elegante figuren, olieverf op paneel, 10,3 x 21,6 cm, gesigneerd r.o. en te dateren midden jaren '50

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Strandgezicht met wandelende elegante figuren

Andreas Schelfhout | Schepen op onstuimige zee, olieverf op paneel, 21,2 x 26,6 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Schepen op onstuimige zee

Andreas Schelfhout | Wintergezicht met figuren op het ijs bij een molen, olieverf op paneel, 14,0 x 19,5 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '47

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Wintergezicht met figuren op het ijs bij een molen

Andreas Schelfhout | Panoramisch duinlandschap in de omgeving van Haarlem, olieverf op paneel, 42,7 x 56,0 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Panoramisch duinlandschap in de omgeving van Haarlem

Andreas Schelfhout | Visafslag op het strand nabij Scheveningen, olieverf op schilderskarton, 22,7 x 28,0 cm, gesigneerd l.o. en te dateren 1835

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Visafslag op het strand nabij Scheveningen

Andreas Schelfhout | Vissersvolk en elegante wandelaars bij Scheveningen, olieverf op paneel, 19,0 x 22,4 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '48

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Vissersvolk en elegante wandelaars bij Scheveningen

Andreas Schelfhout | Vissersfamilie op het strand met bomschuiten, olieverf op doek, 67,6 x 84,3 cm, gesigneerd l.o.v.h.m. en gedateerd 1831

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Vissersfamilie op het strand met bomschuiten

Andreas Schelfhout | Elegant gezelschap en vissers op Scheveningse strand, olieverf op paneel, 18,4 x 23,0 cm, gesigneerd l.o. en te dateren ca. 1855

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Elegant gezelschap en vissers op Scheveningse strand

Andreas Schelfhout | Figuren en paard op het ijs, olieverf op paneel, 15,8 x 23,0 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Figuren en paard op het ijs

Andreas Schelfhout | IJsvertier aan de voet van een molen, olieverf op doek, 88,7 x 110,7 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1839

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

IJsvertier aan de voet van een molen

Andreas Schelfhout | IJsgezicht met schaatsers, olieverf op paneel, 21,8 x 29,0 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd '57

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

IJsgezicht met schaatsers

Andreas Schelfhout | Winterlandschap met houtsprokkelaars, olieverf op paneel, 53,0 x 72,6 cm, gesigneerd met resten van signatuur r.o. en te dateren ca. 1815

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Winterlandschap met houtsprokkelaars

Andreas Schelfhout | IJsgezichtje met ruine bij avond, olieverf op paneel, 20,7 x 27,0 cm, gesigneerd r.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

IJsgezichtje met ruine bij avond

Andreas Schelfhout | Winterlandschap met schaatsers en koek en zopie, olieverf op paneel, 21,6 x 29,9 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd '69

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Winterlandschap met schaatsers en koek en zopie

Andreas Schelfhout | Winterse storm bij vaart met ruïne, olieverf op paneel, 23,2 x 28,9 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd '56

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Winterse storm bij vaart met ruïne

Andreas Schelfhout | IJsvertier met koek en zopie, olieverf op paneel, 39,6 x 49,1 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

IJsvertier met koek en zopie

Andreas Schelfhout | Kasteel Doornenburg bij winter, olieverf op paneel, 41,6 x 53,9 cm, gesigneerd r.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Kasteel Doornenburg bij winter

Andreas Schelfhout | Panoramisch rivierlandschap met rustend paar op landweg, olieverf op paneel, 21,6 x 29,2 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '59

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Panoramisch rivierlandschap met rustend paar op landweg

Andreas Schelfhout | Strandgezichtje, olieverf op paneel, ovaal, 6,0 x 7,5 cm, gesigneerd r.o. monogram

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Strandgezichtje

Andreas Schelfhout | Panoramisch zomerlandschap met ruine van Brederode, olieverf op paneel, 34,4 x 43,8 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '59

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Panoramisch zomerlandschap met ruine van Brederode

Andreas Schelfhout | Bevroren stadsgracht met schaatsers en koek en zopie, olieverf op paneel, 25,4 x 32,7 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Bevroren stadsgracht met schaatsers en koek en zopie

Andreas Schelfhout | Hollands eerste stoomtrein van Haarlem naar Leiden, olieverf op paneel, 25,0 x 33,2 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '53

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Hollands eerste stoomtrein van Haarlem naar Leiden

Andreas Schelfhout | Het overzetveer, olieverf op paneel, 33,0 x 52,0 cm

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Het overzetveer

Andreas Schelfhout | Panoramisch zomerlandschap, olieverf op paneel, 73,3 x 104,0 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Panoramisch zomerlandschap

Andreas Schelfhout | Open plek in bos, olieverf op paneel, 52,7 x 72,0 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Open plek in bos

Andreas Schelfhout | Wintergezicht, olieverf op paneel, 17,8 x 23,5 cm, gesigneerd r.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Wintergezicht

Andreas Schelfhout | Storm op het ijs, olieverf op paneel, 17,5 x 24,0 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

Storm op het ijs

Andreas Schelfhout | IJsvertier op een zonnige winterdag, olieverf op paneel, 55,0 x 74,5 cm, gesigneerd linksonder en gedateerd 1850

Andreas Schelfhout

schilderij • voorheen te koop

IJsvertier op een zonnige winterdag

Andreas Schelfhout | Vissers en bomschuiten op het strand, sepia op papier, 9,0 x 14,0 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Vissers en bomschuiten op het strand

Andreas Schelfhout | Praatje op het ijs, pen, inkt en aquarel op papier, 13,3 x 18,3 cm, gesigneerd r.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Praatje op het ijs

Andreas Schelfhout | Platbodem voor anker bij een rietkraag, potlood en pastel op papier, 24,3 x 37,5 cm, gesigneerd r.o. met initialen

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Platbodem voor anker bij een rietkraag

Andreas Schelfhout | Bevroren vaart met schaatsers en duwsleden, pen, penseel en inkt op papier, 13,8 x 20,9 cm, gesigneerd l.o. en ca. 1805-1810

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Bevroren vaart met schaatsers en duwsleden

Andreas Schelfhout | Schaatspret op een boerenvaart, pen, penseel en inkt op papier, 26,1 x 38,0 cm, gesigneerd l.o. en te dateren ca. 1805-1810

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Schaatspret op een boerenvaart

Andreas Schelfhout | IJsvertier bij een stadspoort, pen, inkt en aquarel op papier, 21,9 x 29,0 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

IJsvertier bij een stadspoort

Andreas Schelfhout | Het laden van de duwslede, inkt en aquarel op papier, 19,5 x 27,8 cm, gesigneerd l.o. en te dateren ca. 1810-1815

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Het laden van de duwslede

Andreas Schelfhout | Figuren in gesprek bij een waterput, gewassen inkt en aquarel op papier, 24,0 x 30,0 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Figuren in gesprek bij een waterput

Andreas Schelfhout | Vissersvolk en bomschuiten op het strand, gewassen inkt en aquarel op papier, 13,0 x 19,0 cm, gesigneerd l.o. met initialen

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Vissersvolk en bomschuiten op het strand

Andreas Schelfhout | Gesprekje in het bos, gewassen inkt op papier, 21,3 x 19,2 cm, gesigneerd r.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Gesprekje in het bos

Andreas Schelfhout | IJsgezicht met figuren bij een vissershut, pen, inkt, aquarel en gouache op papier, 22,1 x 32,5 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '52

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

IJsgezicht met figuren bij een vissershut

Andreas Schelfhout | Schaatser met slede bij een boerenhuisje, potlood en aquarel op papier, 14,5 x 19,7 cm, gesigneerd l.o. met initialen

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Schaatser met slede bij een boerenhuisje

Andreas Schelfhout | Vissersfamilie bij het strand, Frankrijk, pen, bruine inkt en aquarel op papier, 18,1 x 24,7 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Vissersfamilie bij het strand, Frankrijk

Andreas Schelfhout | Reizigers in een boslandschap, penseel in bruine inkt op papier, 12,6 x 16,3 cm, gesigneerd verso

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Reizigers in een boslandschap

Andreas Schelfhout | Figuren bij een kalkoven in een heuvellandschap, potlood en aquarel op papier, 18,6 x 27,6 cm, gesigneerd l.o.met initialen en verso voluit

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Figuren bij een kalkoven in een heuvellandschap

Andreas Schelfhout | Landschap met figuren bij een watermolen, pen, inkt en aquarel op papier, 25,4 x 36,5 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Landschap met figuren bij een watermolen

Andreas Schelfhout | IJsgezicht, aquarel op papier, 20,9 x 26,4 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1848

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

IJsgezicht

Andreas Schelfhout | Rivierbocht met molen, potlood op papier, 16,8 x 24,6 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1848

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Rivierbocht met molen

Andreas Schelfhout | Bevroren riviermonding met schaatsers en wandelaar met slede, pen, inkt en aquarel op papier, 12,0 x 18,5 cm, gesigneerd r.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Bevroren riviermonding met schaatsers en wandelaar met slede

Andreas Schelfhout | Winters dorpsgezicht, pen, bruine inkt en aquarel op papier, 37,9 x 27,0 cm

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Winters dorpsgezicht

Andreas Schelfhout | Winterlandschap met schaatsers en houtsprokkelaar bij een burcht, sepia en aquarel op papier, 20,0 x 27,0 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Winterlandschap met schaatsers en houtsprokkelaar bij een burcht

Andreas Schelfhout | Ovaal ijsgezicht, aquarel op papier, 22,0 x 30,0 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Ovaal ijsgezicht

Andreas Schelfhout | Platbodem op woelig water bij een havenhoofd, penseel in bruine en grijze inkt en aquarel op papier, 12,0 x 16,8 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Platbodem op woelig water bij een havenhoofd

Andreas Schelfhout | Met de duwslede onder het bruggetje door, penseel in grijze inkt en aquarel op papier, 14,5 x 18,5 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Met de duwslede onder het bruggetje door

Andreas Schelfhout | Zeilschepen bij een aanlegplaats, penseel in bruine inkt op papier, 15,0 x 18,5 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Zeilschepen bij een aanlegplaats

Andreas Schelfhout | Laag tij aan de Noord-Franse kust, potlood, penseel in bruine inkt en aquarel op papier, 16,5 x 24,0 cm, gesigneerd r.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Laag tij aan de Noord-Franse kust

Andreas Schelfhout | Vaartje met vissers, penseel in grijze inkt op papier, 22,0 x 27,0 cm, gesigneerd verso

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Vaartje met vissers

Andreas Schelfhout | Panoramisch heuvellandschap, pen en inkt op papier, 18,6 x 21,2 cm, gesigneerd r.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Panoramisch heuvellandschap

Andreas Schelfhout | Landvolk bij een ven, potlood, sepia en aquarel op papier, 14,0 x 22,2 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Landvolk bij een ven

Andreas Schelfhout | Wintergezicht met schaatsers en een molen, zwart krijt, gewassen inkt en sepia op papier, 16,7 x 24,8 cm, gesigneerd l.o. A.Sc[helfhout]

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Wintergezicht met schaatsers en een molen

Andreas Schelfhout | IJsvertier op een poldervaart, potlood, penseel in bruine en zwarte inkt op papier, 24,5 x 30,2 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

IJsvertier op een poldervaart

Andreas Schelfhout | Winterlandschap met schaatsers op het ijs bij een molen, aquarel op papier, 15,0 x 20,0 cm, gesigneerd r.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Winterlandschap met schaatsers op het ijs bij een molen

Andreas Schelfhout | Visser met hond, rustend tegen een kademuur, sepia op papier, 19,4 x 21,0 cm, gesigneerd verso

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Visser met hond, rustend tegen een kademuur

Andreas Schelfhout | Schepen bij een havenhoofd, potlood, pen en sepia op papier, 13,5 x 22,5 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Schepen bij een havenhoofd

Andreas Schelfhout | Winters landschap met schaatsers op een bevroren vaart, aquarel op papier, 21,5 x 29,0 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Winters landschap met schaatsers op een bevroren vaart

Andreas Schelfhout | Landschap met rustende herder, aquarel op papier, 22,7 x 28,2 cm, gesigneerd r.o. en te dateren ca. 1810-1812

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Landschap met rustende herder

Andreas Schelfhout | Winterlandschap met figuren bij een bevroren vijver, potlood en inkt op papier, 27,1 x 41,5 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '50

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Winterlandschap met figuren bij een bevroren vijver

Andreas Schelfhout | Winterlandschap met figuren bij een slee, pen en aquarel op papier, 25,4 x 33,8 cm, gesigneerd r.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Winterlandschap met figuren bij een slee

Andreas Schelfhout | Studie van een boerenmeid, krijt op papier, 21,2 x 12,8 cm, gesigneerd verso mon. AS

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Studie van een boerenmeid

Andreas Schelfhout | Boomstudie, potlood op papier, 17,9 x 17,4 cm, gesigneerd r.o. met initialen

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Boomstudie

Andreas Schelfhout | Figuren bij een sloot, potlood en krijt op papier, 11,3 x 16,2 cm, gesigneerd initialen en geschonken aan de Kunsthal

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Figuren bij een sloot

Andreas Schelfhout | Aankomst van de vloot, potlood en aquarel op papier, 11,5 cm

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Aankomst van de vloot

Andreas Schelfhout | IJsgezicht met schaatsers en molen, gemengde techniek op papier, 13,6 x 20,8 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

IJsgezicht met schaatsers en molen

Andreas Schelfhout | Zomers rivierlandschap, aquarel op papier, 16,8 x 24,5 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Zomers rivierlandschap

Andreas Schelfhout | Bospad met figuur, sepia op papier, 16,3 x 16,7 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Bospad met figuur

Andreas Schelfhout | Winterlandschap, aquarel op papier, 16,6 x 20,9 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Winterlandschap

Andreas Schelfhout | Bosgezicht, aquarel op papier, 25,0 x 20,0 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Bosgezicht

Andreas Schelfhout | Marine, sepia op papier, 17,5 x 27,1 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Marine

Andreas Schelfhout | Winterscène, aquarel op papier, 27,5 x 39,0 cm, gesigneerd r.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • voorheen te koop

Winterscène


de kunsthandel is het hele jaar open

dinsdag t/m zaterdag 11-17 uur en op afspraak