Zoek op kunstenaar
Sluit
terug

Hendrik Willem Mesdag kunstwerk • schilderij • voorheen te koop Schepen voor de kust met roeiboot

Mesdag H.W.  | Hendrik Willem Mesdag, Schepen voor de kust met roeiboot, olieverf op doek 51,7 x 40,1 cm, gesigneerd rechtsonder

Hendrik Willem Mesdag

Schepen voor de kust met roeiboot
olieverf op doek 51,7 x 40,1 cm, gesigneerd rechtsonder

Dit schilderij was voorheen te koop.

Tentoonstelling: Najaarstentoonstelling 1997.

Hendrik Willem MESDAG 1831-1915 H.W. Mesdag was de zeeschilder van de Haagse School. Op relatief late leeftijd koos hij voor het schildersvak. Na een verblijf in Oosterbeek en Brussel vestigde hij zich in 1869 in Den Haag waar hij direkt geboeid werd door het strand, de zee en het leven van de Scheveningse vissers. In een snelle, losse toets en een eindeloze variatie aan bruine, gouden en grijze kleuren bracht hij deze motieven op het doek. Mesdag had een grote produktie, als wilde hij alle verloren tijd inhalen. Zijn werk was in Frankrijk zeer geliefd en werd verschillende malen bekroond op de ‘Salon' in Parijs. Het uitvaren van Scheveningse vissers bij avondschemering. Eén van de boten wacht in diep water op bemanningsleden, die met een roeiboot aan boord worden gebracht. De kalme zee weerspiegelt in de rode gloed van de ondergaande zon het silhouet van de romp en zeilen. Mesdag beschikte over een kamertje dicht bij het strand, waar hij regelmatig de nacht doorbracht en van waaruit hij het doen en laten van de vissers 's morgens vroeg of 's avonds laat kon observeren. Het uitvaren bij avond was destijds niet ongewoon. Vaak viste men 's nachts dicht onder de kust op platvis of zette koers naar de visgronden voor de kust van Denemarken. Op de relatief late leeftijd van 35 jaar koos Hendrik Willem Mesdag voor het schildersvak en hij ontwikkelde zich tot de belangrijkste zeeschilder van de Haagse School. Daartoe in staat gesteld door een grote erfenis legde hij een omvangrijke verzameling werken Franse en Nederlandse schilders aan. Deze collectie bracht hij onder in een gebouw achter zijn huis aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag, dat na zijn dood als Rijksmuseum H.W. Mesdag voor het publiek werd opengesteld. Kortgeleden is dit museum na een grondige restauratie opnieuw geopend.


Hendrik Willem Mesdag | Binnenkomende bom, aquarel op papier, 53,0 x 73,5 cm, gesigneerd r.o.

Hendrik Willem Mesdag

aquarel • tekening • te koop

Binnenkomende bom

Hendrik Willem Mesdag | Bomschuiten op kalme zee, olieverf op paneel, 39,5 x 51,0 cm, gesigneerd r.o.

Hendrik Willem Mesdag

schilderij • te koop

Bomschuiten op kalme zee

Hendrik Willem Mesdag | Duinlandschap bij Den Haag, olieverf op doek, 90,7 x 180,4 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1897

Hendrik Willem Mesdag

schilderij • te koop

Duinlandschap bij Den Haag

Hendrik Willem Mesdag | Duinlandschap met vee, olieverf op doek op board, 30,6 x 38,4 cm

Hendrik Willem Mesdag

schilderij • te koop

Duinlandschap met vee

Hendrik Willem Mesdag | Schets van Scheveningen - Studie voor Panorama Mesdag, olieverf op doek op paneel, 20,0 x 31,5 cm, te dateren ca. 1880

Hendrik Willem Mesdag

schilderij • te koop

Schets van Scheveningen - Studie voor Panorama Mesdag


Het hele jaar open

Dinsdag t/m zaterdag 11-17 uur en op afspraak