Zoek op kunstenaar
Sluit

Marine schilderijen onderwerp • kunstenaars • kunstwerken te koop marine in de schilderkunst

Visvangst en handel op zee zorgden in de 17e eeuw, de ‘Gouden Eeuw’ voor uitzonderlijke welvaart. Schilderijen van Nederlandse schilders met zeeslagen en historische voorstellingen konden zich in een enorme populariteit verheugen. Voor het genre van zeegezichten was in de 18e eeuw in Nederland niet veel belangstelling. Pas in de 19e eeuw werd het nieuw leven ingeblazen en werd het zeestuk opnieuw zeer populair. Het moest de glorie van de Gouden Eeuw afstralen op de eigen tijd en de zeeslagen tegen de Napoleontische overheerser vastleggen. Nieuwe scheepstypen ontwikkelden zich en de handelscheepvaart herleefde.

In Zeeland waren het diverse leden van de schildersfamilie Koekkoek die aan het begin van de 19e eeuw hun naam vestigden. Stamvader Johannes schilderde stadsgezichten met wateren, historische voorstellingen, maar vooral schepen op onrustige zee, ‘woelende wateren’. Schepen met stukgewaaide zeilen, langzaam zinkend in beukende golven en drenkelingen die zich vastklampend aan wrakhout in veiligheid proberen te brengen. Maar ook voor anker liggende schepen op spiegelend, rustig water, in windstilte, waren zijn specialiteit. Hermanus Koekkoek sr, jongste zoon van Johannes Hermanus Koekkoek trad in de voetsporen van zijn vader als marineschilder. Net als zijn vader had Hermanus veel oog voor het dagelijkse leven van het vissersvolk op de schepen. Ook hij blonk uit in de nauwkeurige weergave van verschilende scheepstypes met bijbehorende tuigage, de virtuoze tekening van het water en de levendige, verhalende stoffering. Zijn werkgebied lag aanvankelijk in de de Zeeuwse wateren en later, toen hij in Durgerdam en Amsterdam woonde, op de Zuiderzee die toen druk bevaren werd door de beroepsvaart.

In de loop van de 19e eeuw is er in de marineschilderkunst een verschuiving te zien van de zee naar het strand en van de scheepvaart naar figuren bij schepen. De nadruk lag op de weergave van zorgeloze scènes die zich op het strand afspeelden. De kust werd steeds meer een plaats voor plezier dan voor werk. Het uitbeelden van vissersleed, voorheen vaak het onderwerp op de schilderijen van Jozef Isaels, werd doorgaans vermeden. Uitzondering hierop was Hendrik Mesdag, die op relatief late leeftijd voor het schildersvak koos. Hij bleef de volle zee, met geen of weinig schepen, als belangrijkste thema zien. Hij legde strand en zee vast in haar voortdurend wisselende stemmingen vanuit zijn strandcabine op het Scheveningse strand. In een snelle, losse toets en met een eindeloze variatie aan bruine, gouden en grijze kleuren bracht hij deze motieven op het doek. Mesdag had een grote productie, als wilde hij alle verloren tijd inhalen.

In de 20e eeuw verliest de marineschilderkunst geleidelijk terein. Kunstenaars worden getrokken door het licht van de waterlandschappen en de mondaine sfeer langs de badplaatsen aan de kust. Vissers en hun schepen raken buiten beeld en worden vervangen door flaneurs op de stranden en boulevards. Wel blijft de zeilende beroepsvaart, die in de 20e eeuw nog decennialang onze rivieren bevolkt, voor schilders een aantrekkelijk beeld vormen.

12...35

Johannes Christianus Schotel | Hollandse tjalk op ruwe zee, olieverf op doek, 71,4 x 93,3 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1829

Johannes Christianus Schotel

schilderij • te koop

Hollandse tjalk op ruwe zee, 1829

Abraham Hulk | Vissersboten in een stevige bries voor de haven, olieverf op paneel, 36,5 x 53,5 cm, gesigneerd l.o.

Abraham Hulk

schilderij • te koop

Vissersboten in een stevige bries voor de haven

Hermanus Koekkoek | Vissers en zeilschepen voor de kust, olieverf op blik op paneel, 9,8 x 14,7 cm, gesigneerd l.o. met initialen

Hermanus Koekkoek

schilderij • te koop

Vissers en zeilschepen voor de kust

Georg Hambüchen | Witte boten, olieverf op doek, 50,3 x 40,2 cm, gesigneerd l.o.

Georg Hambüchen

schilderij • te koop

Witte boten

Antonie Waldorp | Het saluutschot, olieverf op paneel, 21,1 x 28,5 cm, gesigneerd r.o.

Antonie Waldorp

schilderij • te koop

Het saluutschot

Hermanus Koekkoek | Vissersvolk en reizigers bij afgemeerde schepen, olieverf op paneel, 21,3 x 32,5 cm, gesigneerd l.o.

Hermanus Koekkoek

schilderij • te koop

Vissersvolk en reizigers bij afgemeerde schepen

Evert Moll | Golfbreker in een storm, olieverf op doek, 39,0 x 51,4 cm, gesigneerd r.o.

Evert Moll

schilderij • te koop

Golfbreker in een storm

Erasmus Bernhard von Dülmen Krumpelmann | De haven van Hoorn, zwart krijt en aquarel op papier, 75,8 x 57,0 cm, gesigneerd r.o.

Erasmus Bernhard von Dülmen Krumpelmann

aquarel • tekening • te koop

De haven van Hoorn

Hermanus Koekkoek jr. | Schepen in een storm bij haveningang, olieverf op paneel, 21,1 x 30,3 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '56

Hermanus Koekkoek jr.

schilderij • te koop

Schepen in een storm bij haveningang

Gerard Delfgaauw | Scheepvaart bij Rotterdam, olieverf op doek, 18,8 x 24,7 cm, gesigneerd r.o.

Gerard Delfgaauw

schilderij • te koop

Scheepvaart bij Rotterdam

Herman Heijenbrock | Havenmond van IJmuiden in de avond met de vuurtoren en semafoor, pastel op papier, 64,5 x 86,5 cm, gesigneerd l.o.

Herman Heijenbrock

aquarel • tekening • te koop

Havenmond van IJmuiden in de avond met de vuurtoren en semafoor

Hermanus Koekkoek | Schipbreuk voor een rotskust, olieverf op paneel, 42,5 x 55,5 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd 1834

Hermanus Koekkoek

schilderij • te koop

Schipbreuk voor een rotskust, 1834

Rolf Dieter Meyer-Wiegand | Visverkoop op de kade, Holland, olieverf op paneel, 13,9 x 17,9 cm, gesigneerd l.o.

Rolf Dieter Meyer-Wiegand

schilderij • te koop

Visverkoop op de kade, Holland

Abraham Hulk | Schepen op kalme zee bij zonsondergang, olieverf op paneel, 16,0 x 23,3 cm, gesigneerd r.o.

Abraham Hulk

schilderij • te koop

Schepen op kalme zee bij zonsondergang

German Grobe | Opspattende golven bij aan de uitwatering bij Katwijk aan Zee, olieverf op doek, 60,5 x 80,5 cm, gesigneerd l.o.

German Grobe

schilderij • te koop

Opspattende golven bij aan de uitwatering bij Katwijk aan Zee

Ramon Dilley | Cannes, Le Carlton, olieverf op doek, 30,0 x 60,3 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '82

Ramon Dilley

schilderij • te koop

Cannes, Le Carlton, 1982

Paul Charavel | Bateau à la Baie de Saint-Tropez, olieverf op doek, 156,5 x 226,2 cm, gesigneerd r.o.

Paul Charavel

schilderij • te koop

Bateau à la Baie de Saint-Tropez

Abraham Hulk | Zeilschepen voor anker bij zonsondergang, olieverf op doek, 40,5 x 60,8 cm, gesigneerd r.o.

Abraham Hulk

schilderij • te koop

Zeilschepen voor anker bij zonsondergang

Andreas Schelfhout | Een smak en een raderstoomboot op zee, olieverf op paneel, 67,6 x 90,6 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1845

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Een smak en een raderstoomboot op zee, 1845

Evert Moll | Scheepvaartverkeer bij Rotterdam, olieverf op doek, 40,4 x 60,0 cm, gesigneerd r.o.

Evert Moll

schilderij • te koop

Scheepvaartverkeer bij Rotterdam

Christiaan Lodewijk Willem Dreibholtz | Botter en tjalken langs de Zuiderzee, olieverf op paneel, 41,2 x 52,8 cm, gesigneerd r.o.

Christiaan Lodewijk Willem Dreibholtz

schilderij • te koop

Botter en tjalken langs de Zuiderzee

Leonard Johannes de Gijselaar | Schepen op de rede van Vlissingen, olieverf op paneel, 34,7 x 46,4 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1857

Leonard Johannes de Gijselaar

schilderij • te koop

Schepen op de rede van Vlissingen, 1857

Willem Bastiaan Tholen | Binnenvarende botter in de haven van Urk, aquarel op papier, 51,1 x 70,0 cm, gesigneerd r.o.

Willem Bastiaan Tholen

aquarel • tekening • te koop

Binnenvarende botter in de haven van Urk

Leendert van der Vlist | Afgemeerde platbodems in een kanaal, olieverf op doek op paneel, 26,9 x 36,5 cm, gesigneerd l.o.

Leendert van der Vlist

schilderij • te koop

Afgemeerde platbodems in een kanaal

Adriaan van 't Hoff | Vissersschepen aan de waterkant, een stad in de verte, olieverf op doek, 60,2 x 75,5 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1927

Adriaan van 't Hoff

schilderij • te koop

Vissersschepen aan de waterkant, een stad in de verte, 1927

Hendrik Willem Mesdag | Schepen in een haven, aquarel op papier, 43,2 x 31,8 cm, gesigneerd l.o.

Hendrik Willem Mesdag

aquarel • tekening • te koop

Schepen in een haven

A.P. Schotel | Binnenvarende botter in de haven van Volendam, olieverf op doek, 80,7 x 100,4 cm, gesigneerd l.o.

A.P. Schotel

schilderij • te koop

Binnenvarende botter in de haven van Volendam

Hendrik Willem Mesdag | Bomschuiten op zee, pen en inkt op papier, 20,7 x 13,0 cm, gesigneerd r.o.

Hendrik Willem Mesdag

aquarel • tekening • te koop

Bomschuiten op zee


12...35