Zoek op kunstenaar
Sluit
terug

Andreas Schelfhout kunstwerk • schilderij • voorheen te koop Landvolk aan de rand van een rotskloof in weids landschap

Schelfhout A.  | Andreas Schelfhout, Landvolk aan de rand van een rotskloof in weids landschap, olieverf op paneel 21,5 x 28,8 cm, gesigneerd linksonder en gedateerd '49

Andreas Schelfhout

Landvolk aan de rand van een rotskloof in weids landschap
olieverf op paneel 21,5 x 28,8 cm, gesigneerd linksonder en gedateerd '49

Dit schilderij was voorheen te koop.

Herkomst: part. bezit Frankrijk.
Literatuur: tent.cat. Ede, Simonis & Buunk Kunsthandel, 'Onsterfelijk Schoon. De landschappen van Andreas Schelfhout (1787-1870) en zijn leerlingen', 2005, pag. 35 (met afb. in kleur); Ronald de Leeuw, Jenny Reynaerts, Benno Tempel (red.), 'Meesters van de Romantiek: Nederlandse kunstenaars 1800-1850', Zwolle 2005, pag. 299, afb. 299 (in kleur).
Tentoonstelling: Ede, Simonis & Buunk Kunsthandel, 'Onsterfelijk Schoon. De landschappen van Andreas Schelfhout (1787-1870) en zijn leerlingen', 27 jan.-13 maart 2005; Rotterdam, Kunsthal, 'Meesters van de Romantiek: Nederlandse kunstenaars 1800-1850', 8 okt. 2005-8 jan. 2006; Haarlem, De Hallen, 'Meer dan mooi - Sublieme landschappen uit de Nederlandse Romantiek', 14 juni-30 aug. 2009.

Schelfhout maakte een aantal reizen, om zich op de hoogte te stellen van internationale kunstontwikkelingen en om zijn schildermotieven middels natuurstudies uit te breiden. Kunstenaarsbiograaf J. Immerzeel schreef in zijn lexicon over Schelfhouts buitenlandse tochten: naar Frankrijk (1833), Engeland (1835) en later ook nog naar België en Duitsland. Hoewel een volledig overzicht van zijn reizen nog ontbreekt, is uit zijn werk ook op te maken dat hij bij een bezoek aan Gelderland waarschijnlijk verder trok naar het heuvellandschap rond Kleef, dat sinds 1834 de woonplaats van B.C. Koekkoek was. Tevens reisde Schelfhout in Nederland door de provincies langs de Noordzeekust en vermoedelijk ook naar Limburg. ‘Voyages pittoresques’ Reizende kunstenaars zijn van alle eeuwen. Het maken van (buitenlandse) reizen werd zelfs beschouwd als een wezenlijk onderdeel van de culturele ontwikkeling van schilders, schrijvers, dichters en kunstliefhebbers. De romantiek was de bloeiperiode van de zogenaamde ‘voyages pittoresques’, waarbij het vinden van het ideale landschap het voornaamste reisdoel was. Het romantische escapisme werd gecultiveerd, onbekende steden en streken met overweldigend natuurschoon beschouwd als inspiratiebron voor Grote Kunst. Schelfhout was getrouw aan die traditie en maakte enkele reizen in binnen- en buitenland, onder meer om schildermotieven op te doen. B.C. Koekkoek, Schelfhouts tijdgenoot en artistiek gelijke, verwoordde deze natuurverering in zijn ‘Herinneringen en Mededeelingen van eenen Landschapschilder’ (1841) aldus: ‘Zij [de natuur] alleen schenkt u die bij eene aandachtige beschouwing harer majesteit en grootheid. Spreidt zij geene prachttaferelen voor uw oog ten toon, die onmogelijk een ander u zou kunnen beschrijven? Is zij het niet, die den dichter de verhevenste stof schenkt? Gaat naar buiten (…) en gij zult uwe gevoelige ziel met eenen rijkdom van schoone denkbeelden verrijken, die gij naderhand op uwe kamer op het doek of paneel kunt trachten te verwezenlijken.’ Om in te spelen op de 19e-eeuwse hang naar den vreemde verschenen er in die tijd vele geïllustreerde reisverslagen en reeksen topografische prenten. Zo maakte Schelfhout twee prenten voor ‘Voyage pittoresque dans le Royaume Pays Bas, dédié à Madame la Princesse d’Orange’ (1822-1825), een serie lithografieën die onderdeel was van een 21-delige reeks over streken in Europa en de Oriënt. Uit de catalogus van zijn nalatenschapsveiling blijkt dat Schelfhout veel van dit soort buitenlandse prenten en lithoseries bezat. Het is aannemelijk dat dit beeldmateriaal - naast eigen, op reis gemaakte natuurstudies - ook een inspiratiebron voor Schelfhout vormde, met name voor buitenlands aandoende voorstellingen. Dit was een niet ongebruikelijke kunstenaarspraktijk. Bovenstaand landschap zou gesitueerd kunnen zijn in het Duitse Middelgebergte, waarbij niet met zekerheid te zeggen is of Schelfhout een dergelijk panorama met eigen ogen heeft aanschouwd, of dat het aan een reis in zijn verbeelding is.ontsproten.


Andreas Schelfhout | Aankomend vissersschip, olieverf op paneel, 32,5 x 41,5 cm, gesigneerd r.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Aankomend vissersschip, ca. 1835

Andreas Schelfhout | Besneeuwd winterlandschap, olieverf op paneel, 13,7 x 19,5 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1857

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Besneeuwd winterlandschap, 1857

Andreas Schelfhout | Een smak en een raderstoomboot op zee, olieverf op paneel, 67,6 x 90,6 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1845

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Een smak en een raderstoomboot op zee, 1845

Andreas Schelfhout | Gelders landschap met wandelaar, olieverf op doek, 33,6 x 41,3 cm, gesigneerd l.o. en te dateren ca. 1830

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Gelders landschap met wandelaar, ca. 1830

Andreas Schelfhout | Heuvelachtig rivierlandschap met burchtruïne, olieverf op paneel, 32,9 x 38,2 cm, gesigneerd l.o. en te dateren midden jaren '20

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Heuvelachtig rivierlandschap met burchtruïne, ca. 1823-1827

Andreas Schelfhout | Heuvellandschap met schaapskudde en herder, olieverf op paneel, 13,8 x 17,5 cm, gesigneerd l.o. met initialen

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Heuvellandschap met schaapskudde en herder

Andreas Schelfhout | IJspret met schaatsers, koek-en-zopietent en ijszeilboot, penseel en inkt op papier, 21,0 x 33,5 cm, gesigneerd r.o. (vaag)

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • te koop

IJspret met schaatsers, koek-en-zopietent en ijszeilboot

Andreas Schelfhout | Panoramisch heuvellandschap met ruïne, olieverf op paneel, 14,8 x 21,1 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '50

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Panoramisch heuvellandschap met ruïne, 1850

Andreas Schelfhout | Panoramisch landschap bij zonsondergang, olieverf op paneel, 21,8 x 29,1 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '51

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Panoramisch landschap bij zonsondergang, 1851

Andreas Schelfhout | Panoramisch landschap onder Hollandse wolkenlucht, olieverf op paneel, 17,8 x 24,0 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Panoramisch landschap onder Hollandse wolkenlucht

Andreas Schelfhout | Reizigers in een heuvellandschap, pen, penseel en inkt op papier, 26,6 x 33,7 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • te koop

Reizigers in een heuvellandschap

Andreas Schelfhout | Riviergezicht bij maanlicht, olieverf op paneel, 32,5 x 45,9 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd '57

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Riviergezicht bij maanlicht, 1857

Andreas Schelfhout | Riviervallei met watermolen, olieverf op paneel, 23,3 x 31,5 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Riviervallei met watermolen

Andreas Schelfhout | Schaatser met toogslee en koperen melkbus, aquarel op papier, 23,0 x 21,0 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • te koop

Schaatser met toogslee en koperen melkbus

Andreas Schelfhout | Schaatsvertier op een bevroren rivier, olieverf op doek, 65,3 x 93,1 cm, gesigneerd l.o. en te dateren ca. 1850-1860

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Schaatsvertier op een bevroren rivier, ca. 1850-1860

Andreas Schelfhout | Schapenhoedster met kudde in een glooiend zomerlandschap, olieverf op doek, 110,4 x 146,0 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1849

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Schapenhoedster met kudde in een glooiend zomerlandschap, 1849

Andreas Schelfhout | Twee zwanen in de vijver in het Haagse Bos, olieverf op paneel, 24,0 x 32,6 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Twee zwanen in de vijver in het Haagse Bos

Andreas Schelfhout | Visser bij een bosven, olieverf op paneel, 26,0 x 34,5 cm, gesigneerd l.o. en te dateren ca. 1822

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Visser bij een bosven, ca. 1822

Andreas Schelfhout | Wandelaars met hond op een landweg, potlood en aquarel op papier, 23,3 x 30,5 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • te koop

Wandelaars met hond op een landweg

Andreas Schelfhout | Winterlandschap met figuren op het ijs, olieverf op paneel, 29,5 x 24,7 cm, gesigneerd r.o. en te dateren ca. 1812

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Winterlandschap met figuren op het ijs, ca. 1812

Andreas Schelfhout | Zonnig wintergezicht met schaatsers en boerderij, olieverf op paneel, 29,7 x 36,7 cm, gesigneerd l.o. en te dateren ca. 1833

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Zonnig wintergezicht met schaatsers en boerderij, ca. 1833


Het hele jaar open

Dinsdag t/m zaterdag 11-17 uur en op afspraak