Zoek op kunstenaar
Sluit
terug

Andreas Schelfhout kunstwerk • schilderij • voorheen te koop Landvolk aan de rand van een rotskloof in weids landschap

Schelfhout A.  | Andreas Schelfhout, Landvolk aan de rand van een rotskloof in weids landschap, olieverf op paneel 21,5 x 28,8 cm, gesigneerd linksonder en gedateerd '49

Andreas Schelfhout

Landvolk aan de rand van een rotskloof in weids landschap
olieverf op paneel 21,5 x 28,8 cm, gesigneerd linksonder en gedateerd '49

Dit schilderij was voorheen te koop.

Herkomst: part. bezit Frankrijk.
Literatuur: tent.cat. Ede, Simonis & Buunk Kunsthandel, 'Onsterfelijk Schoon. De landschappen van Andreas Schelfhout (1787-1870) en zijn leerlingen', 2005, pag. 35 (met afb. in kleur); Ronald de Leeuw, Jenny Reynaerts, Benno Tempel (red.), 'Meesters van de Romantiek: Nederlandse kunstenaars 1800-1850', Zwolle 2005, pag. 299, afb. 299 (in kleur).
Tentoonstelling: Ede, Simonis & Buunk Kunsthandel, 'Onsterfelijk Schoon. De landschappen van Andreas Schelfhout (1787-1870) en zijn leerlingen', 27 jan.-13 maart 2005; Rotterdam, Kunsthal, 'Meesters van de Romantiek: Nederlandse kunstenaars 1800-1850', 8 okt. 2005-8 jan. 2006; Haarlem, De Hallen, 'Meer dan mooi - Sublieme landschappen uit de Nederlandse Romantiek', 14 juni-30 aug. 2009.

Schelfhout maakte een aantal reizen, om zich op de hoogte te stellen van internationale kunstontwikkelingen en om zijn schildermotieven middels natuurstudies uit te breiden. Kunstenaarsbiograaf J. Immerzeel schreef in zijn lexicon over Schelfhouts buitenlandse tochten: naar Frankrijk (1833), Engeland (1835) en later ook nog naar België en Duitsland. Hoewel een volledig overzicht van zijn reizen nog ontbreekt, is uit zijn werk ook op te maken dat hij bij een bezoek aan Gelderland waarschijnlijk verder trok naar het heuvellandschap rond Kleef, dat sinds 1834 de woonplaats van B.C. Koekkoek was. Tevens reisde Schelfhout in Nederland door de provincies langs de Noordzeekust en vermoedelijk ook naar Limburg. ‘Voyages pittoresques’ Reizende kunstenaars zijn van alle eeuwen. Het maken van (buitenlandse) reizen werd zelfs beschouwd als een wezenlijk onderdeel van de culturele ontwikkeling van schilders, schrijvers, dichters en kunstliefhebbers. De romantiek was de bloeiperiode van de zogenaamde ‘voyages pittoresques’, waarbij het vinden van het ideale landschap het voornaamste reisdoel was. Het romantische escapisme werd gecultiveerd, onbekende steden en streken met overweldigend natuurschoon beschouwd als inspiratiebron voor Grote Kunst. Schelfhout was getrouw aan die traditie en maakte enkele reizen in binnen- en buitenland, onder meer om schildermotieven op te doen. B.C. Koekkoek, Schelfhouts tijdgenoot en artistiek gelijke, verwoordde deze natuurverering in zijn ‘Herinneringen en Mededeelingen van eenen Landschapschilder’ (1841) aldus: ‘Zij [de natuur] alleen schenkt u die bij eene aandachtige beschouwing harer majesteit en grootheid. Spreidt zij geene prachttaferelen voor uw oog ten toon, die onmogelijk een ander u zou kunnen beschrijven? Is zij het niet, die den dichter de verhevenste stof schenkt? Gaat naar buiten (…) en gij zult uwe gevoelige ziel met eenen rijkdom van schoone denkbeelden verrijken, die gij naderhand op uwe kamer op het doek of paneel kunt trachten te verwezenlijken.’ Om in te spelen op de 19e-eeuwse hang naar den vreemde verschenen er in die tijd vele geïllustreerde reisverslagen en reeksen topografische prenten. Zo maakte Schelfhout twee prenten voor ‘Voyage pittoresque dans le Royaume Pays Bas, dédié à Madame la Princesse d’Orange’ (1822-1825), een serie lithografieën die onderdeel was van een 21-delige reeks over streken in Europa en de Oriënt. Uit de catalogus van zijn nalatenschapsveiling blijkt dat Schelfhout veel van dit soort buitenlandse prenten en lithoseries bezat. Het is aannemelijk dat dit beeldmateriaal - naast eigen, op reis gemaakte natuurstudies - ook een inspiratiebron voor Schelfhout vormde, met name voor buitenlands aandoende voorstellingen. Dit was een niet ongebruikelijke kunstenaarspraktijk. Bovenstaand landschap zou gesitueerd kunnen zijn in het Duitse Middelgebergte, waarbij niet met zekerheid te zeggen is of Schelfhout een dergelijk panorama met eigen ogen heeft aanschouwd, of dat het aan een reis in zijn verbeelding is.ontsproten.


Andreas Schelfhout | Boslandschap met figuren bij een riviertje (pendant van winterlandschap), olieverf op paneel, 52,8 x 72,5 cm, gesigneerd l.o. en te dateren ca. 1815

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Boslandschap met figuren bij een riviertje (pendant van winterlandschap)

Andreas Schelfhout | Een smak en een raderstoomboot op zee, olieverf op paneel, 67,6 x 90,6 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1845

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Een smak en een raderstoomboot op zee

Andreas Schelfhout | Gelders landschap met wandelaar, olieverf op doek, 33,6 x 41,3 cm, gesigneerd l.o. en te dateren ca. 1830

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Gelders landschap met wandelaar

Andreas Schelfhout | Heuvelachtig rivierlandschap met burchtruïne, olieverf op paneel, 32,9 x 38,2 cm, gesigneerd l.o. en te dateren midden jaren '20

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Heuvelachtig rivierlandschap met burchtruïne

Andreas Schelfhout | Heuvellandschap met schaapskudde en herder, olieverf op paneel, 13,8 x 17,5 cm, gesigneerd l.o. met initialen

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Heuvellandschap met schaapskudde en herder

Andreas Schelfhout | IJspret met schaatsers, koek-en-zopietent en ijszeilboot, penseel en inkt op papier, 21,0 x 33,5 cm, gesigneerd r.o. (vaag)

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • te koop

IJspret met schaatsers, koek-en-zopietent en ijszeilboot

Andreas Schelfhout | Jager en schaatsers op het ijs langs de bosrand, olieverf op paneel, 31,1 x 24,3 cm

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Jager en schaatsers op het ijs langs de bosrand

Andreas Schelfhout | Militaire manoeuvres: het Haagse garnizoen op de Waalsdorpervlakte; op de voorgrond cavaleristen van het 3e Regiment Ligte Dragonders, olieverf op paneel, 22,1 x 29,2 cm, gesigneerd r.o. en te dateren ca. 1862

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Militaire manoeuvres: het Haagse garnizoen op de Waalsdorpervlakte; op de voorgrond cavaleristen van het 3e Regiment Ligte Dragonders

Andreas Schelfhout | Panoramisch heuvellandschap met ruïne, olieverf op paneel, 14,8 x 21,1 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd '50

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Panoramisch heuvellandschap met ruïne

Andreas Schelfhout | Panoramisch landschap onder Hollandse wolkenlucht, olieverf op paneel, 17,8 x 24,0 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Panoramisch landschap onder Hollandse wolkenlucht

Andreas Schelfhout | Reizigers in een heuvellandschap, pen, penseel en inkt op papier, 26,6 x 33,7 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • te koop

Reizigers in een heuvellandschap

Andreas Schelfhout | Riviergezicht bij maanlicht, olieverf op paneel, 32,5 x 45,9 cm, gesigneerd r.o. en gedateerd '57

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Riviergezicht bij maanlicht

Andreas Schelfhout | Riviervallei met watermolen, olieverf op paneel, 23,3 x 31,5 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Riviervallei met watermolen

Andreas Schelfhout | Rustend  - een vrijage, olieverf op paneel, 13,8 x 14,2 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Rustend - een vrijage

Andreas Schelfhout | Schaatser met toogslee en koperen melkbus, aquarel op papier, 23,0 x 21,0 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • te koop

Schaatser met toogslee en koperen melkbus

Andreas Schelfhout | Schaatsers bij een koek-en-zopietent (studie), olieverf op doek, op karton, 13,2 x 21,1 cm

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Schaatsers bij een koek-en-zopietent (studie)

Andreas Schelfhout | Schaatsvertier op een bevroren rivier, olieverf op doek, 65,3 x 93,1 cm, gesigneerd l.o. en te dateren ca. 1850-1860

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Schaatsvertier op een bevroren rivier

Andreas Schelfhout | Schapenhoedster met kudde in een glooiend zomerlandschap, olieverf op doek, 110,4 x 146,0 cm, gesigneerd l.o. en gedateerd 1849

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Schapenhoedster met kudde in een glooiend zomerlandschap

Andreas Schelfhout | Twee zwanen in de vijver in het Haagse Bos, olieverf op paneel, 24,0 x 32,6 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Twee zwanen in de vijver in het Haagse Bos

Andreas Schelfhout | Visser bij een bosven, olieverf op paneel, 26,0 x 34,5 cm, gesigneerd l.o. en te dateren ca. 1822

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Visser bij een bosven

Andreas Schelfhout | Vroege ochtend bij een scheepswerfje (alleen tezamen met pendant winter), olieverf op paneel, 25,4 x 32,8 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Vroege ochtend bij een scheepswerfje (alleen tezamen met pendant winter)

Andreas Schelfhout | Wandelaars met hond op een landweg, potlood en aquarel op papier, 23,3 x 30,5 cm, gesigneerd l.o.

Andreas Schelfhout

aquarel • tekening • te koop

Wandelaars met hond op een landweg

Andreas Schelfhout | Winterlandschap met figuren op het ijs, olieverf op paneel, 29,5 x 24,7 cm, gesigneerd r.o. en te dateren ca. 1812

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Winterlandschap met figuren op het ijs

Andreas Schelfhout | Winterlandschap met houtsprokkelaars (pendant van Zomerlandschap), olieverf op paneel, 53,0 x 72,6 cm, gesigneerd r.o. (met resten) en te dateren ca. 1815

Andreas Schelfhout

schilderij • te koop

Winterlandschap met houtsprokkelaars (pendant van Zomerlandschap)


Het hele jaar open

Dinsdag t/m zaterdag 11-17 uur en op afspraak