Zoek op kunstenaar
Sluit
terug

Tibout Regters kunstwerk • schilderij • voorheen te koop Koopman en bankier Gijsbert Antwerpen Verbrugge van Freyhoff met echtgenote Maria Hooft, boekhouder en zwarte knecht

Regters T.  | Tibout Regters, Koopman en bankier Gijsbert Antwerpen Verbrugge van Freyhoff met echtgenote Maria Hooft, boekhouder en zwarte knecht, olieverf op doek 68,0 x 82,7 cm, gesigneerd linksonder en gedateerd 1750

Tibout Regters

Koopman en bankier Gijsbert Antwerpen Verbrugge van Freyhoff met echtgenote Maria Hooft, boekhouder en zwarte knecht
olieverf op doek 68,0 x 82,7 cm, gesigneerd linksonder en gedateerd 1750

Dit schilderij was voorheen te koop.

Herkomst: wellicht vererfd via de zuster van G.A. Verbrugge, Susanna Christina Verbrugge, echtgenote van Albert van Heyningen, en haar dochter Elisabeth van Heyningen, echtgenote van Dirk Luden, op de familie Luden; collectie mevrouw J. Luden-Bloemen, Amsterdam en uit haar nalatenschap in 1914 verkocht; coll. W.C. Smidt van Gelder, Aerdenhout, inv.nr. 261; veiling Frederik Muller & Co., Amsterdam, 'Collectie Smidt van Gelder', 25 nov. 1958, lotnr. 22 (met afb.); Kunsthandel A. Staal, Amsterdam, 1958; part. bezit België.
Literatuur: C.P. van Eeghen, 'Jacob Cats en de Husleys als decorateurs van het huis Heerengracht 310', 'Jaarboek Amstelodamum' 38 (1941), pag. 144; C.W. Fock (red.), 'Het Nederlandse interieur in beeld 1600-1900', Zwolle 2001, pag. 255 (met afb. 219); Rudi Ekkart, 'Tibout Regters. Schilder van portretten en conversatiestukken 1710-1768', Leiden 2006, pag. 33, pag. 36, afb. 22, pag. 84, cat.nr. 20 (met afb.).
Tentoonstelling: Enschede, Rijksmuseum Twenthe, 'Tibout Regters - Het gezicht van de 18de eeuw', 18 febr.-28 mei 2006.

Het oeuvre van Tibout Regters bestaat vooral uit groepsportretten van families. Hij was gespecialiseerd in deze zogenaamde conversatiestukken, een nieuw genre in de 18e eeuw. Tot zijn opdrachtgevers behoorden welgestelde Amsterdammers, vaak doopsgezinden. Eén van hen was de koopman en bankier Gijsbert Antwerpen Verbrugge (1717-1777). In 1750 schilderde Regters dit verfijnde portret van Verbrugge, zijn echtgenote Maria Hooft, zijn boekhouder en een zwarte knecht. Toen Regters dit werk schilderde begon hij juist door te breken als portrettist. Kenmerkend voor zijn vroege groepsportretten is de regelmatige wijze waarop de figuren over het beeldvlak zijn verdeeld en rond de tafel zijn gegroepeerd. De achtergrond is vrij sober en het uitzicht door het raam is beperkt. De vloermatten met decoratieve blokpatronen, die in de 17e en 18e eeuw zeer populair waren als vloerbedekking, zijn mede daardoor een opvallend detail.


Het hele jaar open

Dinsdag t/m zaterdag 11-17 uur en op afspraak