Zoek op kunstenaar
Sluit
terug

Dirk Nijland kunstwerk • aquarel • tekening • voorheen te koop De Noord bij Dordrecht

Nijland D.H.  | 'Dirk' Hidde Nijland, De Noord bij Dordrecht, aquarel op papier 51,0 x 68,0 cm, gesigneerd rechtsonder monogram

Dirk Nijland

De Noord bij Dordrecht
aquarel op papier 51,0 x 68,0 cm, gesigneerd rechtsonder monogram

Dit werk op papier was voorheen te koop.

Tentoonstelling: Najaarstentoonstelling 01997.

Dirk Hidde 'Dirk' NIJLAND 1881-1955 Leerling van A.J. Derkinderen en van de Rijksschool voor Kunstnijverheid te Amsterdam. Hij schilderde bij voorkeur het vlakke Hollandse polderland met z'n uitzichten over het water, riviermondingen en schorren. Naast de waterrijke natuur komen we ook technische objecten zoals hijskranen, opslagplaatsen en de Zuiderzeewerken in zijn werk tegen. Nijland maakte ook houtsnede's, litho's en boekillustraties. Dirk Nijland werd in 1881 geboren als zoon van de destijds bekende verzamelaar Hidde Nijland en kwam daardoor al vroeg in aanraking met het werk van Van Gogh, Toorop en Breitner. Hij groeide op in Dordrecht, een stad die vrijwel aan alle kanten omringd is door water. Nijland schilderde dan ook graag water, of liever nog, het grote ruimtelijke en uitgestrekte van het Hollandse landschap waar water een onlosmakelijk onderdeel van is. In 1901 presenteerde hij voor het eerst zijn werk aan het publiek op een tentoonstelling van moderne schilders in Den Haag. Eén van de vier werken die hij instuurde was ‘De Noord bij Dordrecht'. Het werd geschilderd op de plaats waar de Noord zich naar het noorden afbuigt van de Merwede in de richting van de Lek. Door de hoge horizon wordt meer dan drievierde van het beeldvlak ingenomen door water. Zelfs de smalle reep land langs de horizon wordt nog doorsneden door water, dat zich in het verlengde van de blik van de toeschouwer tot in de verte voortzet. Voor de uitvoering gebruikte Nijland twee technieken naast elkaar: het landschap werd minutieus geschilderd in gouache, voor de rimpelende watervlakte gebruikte hij fijne, korte kleurtoetsen in waterverf, een techniek die hij vermoedelijk ontwikkelde onder invloed van Jan Toorop.


Dirk Nijland | Gezicht op de Brandaris, Terschelling, aquarel op papier, 57,4 x 92,6 cm, gesigneerd r.o. met initialen en gedateerd '49

Dirk Nijland

aquarel • tekening • te koop

Gezicht op de Brandaris, Terschelling, 1949


Het hele jaar open

Dinsdag t/m zaterdag 11-17 uur en op afspraak