Zoek op kunstenaar
Sluit
terug

Christiaan Boltanski kunstwerk • schilderij • te koop Les Bougies (Schaduwen uit de les van de duisternis)

Boltanski C.  | Christiaan Boltanski |  te koop aangeboden | Les Bougies (Schaduwen uit de les van de duisternis), geoxideerd koper op metalen beugels 35,0 x 150,0 cm, gedateerd 1986

Christiaan Boltanski

Les Bougies (Schaduwen uit de les van de duisternis)
geoxideerd koper op metalen beugels 35,0 x 150,0 cm, gedateerd 1986

Prijs: € 27.000

 vraag / reactie    Tentoonstelling: Rotterdam, Galerie Bébert, 1988; Berlijn, Martin-Gropius Bau, 'Gegenwart Ewigkeit. Spuren des Transzendenten in der Kunst unserer Zeit', 6 april - 24 juni 1990.

    In een interview werd Boltanski de volgende vraag gesteld: 'Je hebt eerder gezegd dat je wilt dat je werk als een kaars is die op elk moment kan worden gedoofd. Druk je hierop om ver te mikken met je schaduwfoto's? ' 'Ik sluit veel aan op de' schaduwen '. Aanvankelijk doet het denken aan de doden, men heeft het over het rijk der schaduwen. Het geeft echter ook een directe verbinding met fotografie; in het Grieks betekent dit schrijven met licht. Een schaduw is dus een primaire foto. Schaduw is ook bedrieglijk; zoals we zeggen, 'men verbergt de prijs onder de schaduw'. De schaduw is een truc, net als de kleine papieren figuur, die verschijnt als een grote leeuw; [...] schaduwen interesseren me op deze manier, omdat ze theater zijn, in artistieke zin. Ik wilde een soort doodsdans maken met de schaduwen. De kleine figuren die ik heb gemaakt zijn vaak skeletten, maar schattige, kleine skeletten; het is ook een doodsdans voor kinderen. Ik hou dan van de kortstondigheid van schaduw; de schaduwen kunnen in een oogwenk verdwijnen. Zodra het licht of de kaarsen vervagen, is er niets meer over. De schaduw is kwetsbaar, het is niet tastbaar '. (Christian Boltanski, in: Interview Doris von Drateln - Christian Boltanski, Parijs december 1990, in: Christian Boltanski, Inventar, tentoonstelling cat. Hamburger Kunsthalle, Hamburg 1991, pp.73-75). _PGP1814 VendueHuis der Notarissen _PGP1823 VendueHuis der Notarissen _PGP1829 VendueHuis der Notarissen _PGP1826 VendueHuis der Notarissen _PGP1829 VendueHuis der Notarissen Christian Boltanski (1944) Les bougies (Shadows from the lesson of darkness) five figurines of oxidized copper on metal brackets, in five parts, each piece circa 34x3x31 cm, overall 35x150x31 cm Executed in 1986, this work is unique. Exhibited: Rotterdam, Galerie Bébert, 1988. Berlin, Martin-Gropius Bau, 'Gegenwart Ewigkeit. Spuren des Transzendenten in der Kunst unserer Zeit, 6 April -24 June 1990. In an interview, Boltanski was asked the following question: 'You have previously said that you wish your work to be like a candle which can be extinguished at any moment. Are you pushing this to aim far with your shadow pictures?' 'I connect a lot to the 'shadows'. Initially it reminds one of the dead, one talks of the realm of shades. It also however lends a direct connection to photography; in Greek this means to write with light. A shadow is therefore a primary photograph. Shadow is also deceptive; as we say, 'one hides the prize under the shadow'. The shadow is a trick, just like the small paper figure, which appears as a great lion; [...] shadows interest me in this way, because they are theatre, in its artistic sense. I wanted to make a kind of dance of death with the shadows. The small figures I made are often skeletons, but cute, small skeletons; it is also a dance of death for children. I then like the ephemerality of shadow; the shadows can disappear in a moment. As soon as the light or candles fade, there is nothing left. The shadow is fragile, it is not tangible'. (Christian Boltanski, in: Interview Doris von Drateln - Christian Boltanski, Paris December 1990, in: Christian Boltanski, Inventar, exhib.cat. Hamburger Kunsthalle, Hamburg 1991, pp.73-75). Voor deze kunstenaar is volgrecht van toepassing.


    Het hele jaar open

    Dinsdag t/m zaterdag 11-17 uur en op afspraak