Zoek op kunstenaar
Sluit

publicaties

persberichten

Wintersalon Simonis & Buunk 2006

17 november 2006

Twee eeuwen Nederlandse schilderkunst

Van 30 november tot en met 16 december 2006 organiseert Simonis & Buunk Kunsthandel in Ede de Wintersalon Met Verve. Een verkooptentoonstelling van schilderijen, aquarellen en tekeningen van voornamelijk Hollandse meesters uit de 19e en 20e eeuw: verrassend en van zeer goede kwaliteit.

Met Verve

De titel van de tentoonstelling en van de bijbehorende catalogus, Met Verve, staat voor het werk dat onze Hollandse meesters door de eeuwen heen maakten. Het vertolkt ook de intentie, de overtuiging en de overtuigingskracht waarmee zij schilderden. Geen kunstwerk is ooit tot stand gekomen zonder het enthousiasme en het zielevuur van de kunstenaar zelf. En dit kan men op de tentoonstelling ruimschoots ervaren. Veel nieuwe aanwinsten zijn er op het gebied van de Hollandse romantiek, de Haagse, Amsterdamse en Larense School, de klassiek-modernen van de 20e eeuw, de expressionisten, waaronder de Bergense School en De Ploeg, de realisten en na-oorlogse abstracten.

Schelfhout, Haagse School, Mondriaan

De Romantische School is vertegenwoordigd met wintergezichten, bos-,rivier- en strandgezichten alsook bloemen, dieren en huiselijke tafereeltjes. Een aantal schitterende, verhalende ijsgezichten hangen er van Andreas Schelfhout en zijn leerlingen Charles Leickert en N.J. Roosenboom, maar ook van B.C. Koekkoek (pag. 208). Zijn Schaatsvertier bij avondzon is een zeldzaam werk, want de meester gaf doorgaans de voorkeur aan de verstilde natuur van het winterlandschap.

De impressionisten zochten de weergave van een impressie van een moment in de natuur. Sneller en minder gedetailleerd doch oneindig gevarieerd in toon en lichtval zijn de landschappen, stads- en strandgezichten van J.H. Weissenbruch, Willem Roelofs, Jacob Maris, Hendrik Willem Mesdag, Anton Mauve en Louis Apol op de tentoonstelling. Andere schilders, zoals Floris Arntzenius, G.H. Breitner en Isaac Israels, verbeeldden liever de sfeer van de stadsdrukte en het mondaine uitgaansleven. In de 20e eeuw kwam er steeds meer ruimte voor individuele gevoelens, ideeën en experimenten van de schilders, hetgeen wordt weerspiegeld door de talloze stromingen en schildergroepen. Jan Sluijters, Lou Loeber en Jan Toorop zijn enkele namen die met goed werk zijn vertegenwoordigd, evenals de schilders van de Groninger Ploeg. Prachtig zijn een aantal kleurige, expressionistische Hollandse en Zwitserse landschappen van Jan Wiegers, Johan Dijkstra en Jan Altink (pag. pag. 40 t/m 43, 108 en 109, 196 t/m 199).

Eigenlijk gaat er geen najaarstentoonstelling voorbij zonder dat Simonis & Buunk een mooie, vroege Mondriaan presenteert. Dit jaar zijn er twee nieuwe aanwinsten. Allereerst ‘Boerderij Geinrust achter bomenrij’ (1905-1906), van de kunstenaar gekocht door een Amerikaanse verzamelaar en tot voor kort altijd in de Verenigde Staten gebleven (pag. 107), en het wat schetsmatiger ‘Boom met boerderij’ uit Nederlands particulier bezit (pag. 34).

Met frisse blik

In de begeleidende catalogus is het werk gegroepeerd rond elf thema’s. Zo is er het thema ‘In de wolken’, ‘Het landschap vertelt’ en ‘Zon of gele vlek’. Deze benadering roept de beschouwer op om de schilderijen met een frisse blik te bekijken en om buiten gebaande visuele paden te treden. In een korte inleiding bij ieder thema wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van het onderwerp in de afgelopen twee eeuwen. Zo zijn wolkenluchten bijvoorbeeld niet alleen deel van het landschap, maar zijn ze ook dragers van stemming en emotie. Om praktische redenen is deze indeling in thema’s niet doorgevoerd in de tentoonstelling. De 19e-eeuwse collectie en de verzameling modernen worden als vanouds gescheiden gepresenteerd in onze twee panden.

Afbeeldingen