Zoek op kunstenaar
Sluit

publicaties

persberichten

Schilderij van Johan Dijkstra weer terug in Nederland

2006

Bijzondere aankoop van Simonis&Buunk Kunsthandel in Ede.

Kortgeleden heeft Kunsthandel Simonis&Buunk een bijzonder landschap van Johan Dijkstra aangekocht. Het gaat om een kleurig landschap dat gemaakt moet zijn omstreeks 1929-1931. Dijkstra was een van de oprichters van De Groninger Ploeg.

En pas onlangs kwam het weer in Nederland terug. (de felle, bonte kleuren zijn kenmerkend voor het palet van de schilder typerend voor de periode 1929-1931) Het is een hartverwarmende/uitbundige impressie van een winderige dag op het Groninger platteland. Een spel van kleur en lijn, atmosfeer en wind.(Groningerland)(schitterend van kleur en evenwichtig van compositie). Overheersend zijn het cadmiumgeel van de weg met daartegenaan de paarse berm en daarboven een hel/uitbundig blauwe lucht. Op het punt waar de verticale lijn van de weg afbuigt langs de horizon ligt een felrode boerderij verscholen achter bomen. (explosief middelpunt) Wie goed kijkt ziet op de weg een figuurtje lopen. Zo zag Dijkstra dit landschap. Ontroerd en bewogen tot het vastleggen ervan. Wat spreekt uit dit schilderij is de ontroering van de schilder voor zijn onderwerp de schoonheid van het ruime Groningerland met zijn akkers, sloten en wegen en schaarse bebouwing en zijn plezier in het schilderen ervan, vertaald in kleur en vorm.

Deze uitbundige impressie van een winderige dag op het Groningerland werd
Vermoedelijk geschilderd tussen 1929 en 1931, toen een meer lyrisch en impressionistische schildertrant de heftige kleuren en hoekige vormen(het expressionisme) van de voorafgaande jaren vervingen. De kracht van dit schilderij schuilt in het perfecte samenspel van compositie, kleur en penseelstreek.

weloverwogen compositie, kleur en (schetsmatige werkwijze)de manier waarop de schilder de verf op het doek heeft gebracht/verf op het doek is gebracht. Overal is de beweging van zijn penseel te volgen, soms in ritmisch naast elkaar geplaatst, (is zijn penseelstrek te volgen) dan weer in spontane/driftige krassen/krabbels (expressieve halen van het penseel)waarbij hij de verf met het uiteinde van zijn penseel bewerkte. Dit brengt op de toeschouwer iets over van de ontroering/emotie van de schilder voor/ten opzichte van zijn onderwerp en zijn verlangen om snel en direct het (met al zijn zintuigen) waargenomen beeld en precies zoals hij het zag en (zintuigelijk) beleefde op het doek te brengen wat de uitdrukkingskracht van dit landschapje versterkt.(enorme uitdrukkingskracht verleent). Het is bekend dat Dijkstra, misschien wel meer dan de andere Ploeg-leden, een intense verbondenheid voelde met het noordelijke platteland en schilderend omringd door zon, wind en lucht zijn meest gelukkige momenten beleefde.
Met nu eens ritmisch geplaatste penseelvegen dan weer in spontane/driftige krassen waarbij hij de verf met het uiteinde van zijn penseel bewerkte, brengt hij zijn onderwerp en emotie tot leven, laat hij het zonlicht voelen en de wind waaien.

Met expressieve ritmische streken en expressieve halen van het penseel waarbij hij de verf met het uiteinde van zijn penseel bewerkte zijn vormen geplaatst binnen een evenwichtige compositie en in grote kleurvlakken. Ferme penseelarceringen verlenen het schilderij een dynamiek en vitaliteit die aansluit bij het onderwerp.

Afbeeldingen