Zoek op kunstenaar
Sluit

Romantiek rond de familie koekkoek

‘Romantiek rond de familie Koekkoek’ luidt de titel van de tentoonstelling die van 11 november tot en met 10 december 1994 te zien is bij Kunsthandel Simonis & Buunk in Ede.
Een expositie met als onderwerp een ongekend fenomeen in de geschiedenis van de Nederlandse kunst: de familie Koekkoek. Kunstschilders vanaf 1778 tot heden. Vier van die generaties Koekkoek-schilders zijn voor het eerst in de geschiedenis bijeengebracht op één tentoonstelling. Tezamen ruim vijftig werken van veertien kunstenaars die de naam Koekkoek dragen. De werken zijn onder meer afkomstig uit de Verenigde Staten, Engeland, de Kanaaleilanden en het Städtisches Museum Haus Koekkoek in Kleef.
De Koekkoek-expositie wordt omlijst door een selectie van ca. 150 werken van Nederlandse romantische schilders. Deze werken zijn ontstaan tussen 1810 en 1910; honderd jaar schilderkunst geïnspireerd op de romantische idee. Werk van vrijwel alle belangrijke vertolkers van de romantiek in de schilderkunst is op de tentoonstelling aanwezig: Schelfhout, Leickert, Nuijen, Springer, Rochussen, Verschuur en Kruseman.

Gevoel contra verstand

De romantische beweging ontstond omstreeks 1760, eerst in de literatuur; later, tot ver in de 19e eeuw, stonden vrijwel alle kunstuitingen onder invloed van het romantische levensgevoel. Het was een reactie op het strenge rationalisme van het classicisme, waarbinnen voor het individualistisch gevoel nauwelijks plaats was: het verstand van de Verlichting contra het gevoel van de Romantiek.

Koekkoek & Zonen

Het schildersgeslacht Koekkoek had zijn oorsprong in Middelburg met J.H. Koekkoek (1778-1851), schilder van voornamelijk zeegezichten. Van zijn vier schilderende zonen werd Barend Cornelis (1803-1862) de meest succesvolle; al in zijn eigen tijd genoot deze schilder internationale faam. Tegenwoordig geldt hij als de belangrijkste representant van de Hollandse romantische landschapschilderkunst. Zijn broer Marinus Adrianus schilderde eveneens landschappen terwijl Johannes en Hermanus zich specialiseerden in zee- en riviergezichten.
Ook de derde en vierde generatie Koekkoek-schilders bleven trouw aan familietraditie; voor de meesten waren landschap en zeegezicht favoriete onderwerpen.

Koekkoekboeken

De tentoonstelling wordt begeleid door twee publicaties: één over de familie Koekkoek (uitg. Museum Haus Koekkoek) en één over de geëxposeerde werken en de achtergronden van de romantiek (uitg. Simonis & Buunk, Ede).