Zoek op kunstenaar
Sluit

Overzichtstentoonstelling “Een keur aan kunst”. Frank Buunk van Simonis&Buunk kunsthandel uit Ede 25 jaar in het vak.

Overzichtstentoonstelling “Een keur aan kunst”

april 2003

Frank Buunk van Simonis&Buunk kunsthandel uit Ede 25 jaar in het vak.

In 1978 zette Frank Buunk zijn eerste schreden op het pad van de kunsthandel bij zijn schoonvader Rien Simonis in de zaak. Hij bleek een groot talent voor het vak en een neus voor kwaliteit te bezitten. In 1984 werd hij dan ook beëdigd als de jongste taxateur op het gebied van schilderijen. Later, toen de oude heer Simonis om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden tot het restauratiewerk moest beperken verwierf Frank de algehele leiding over het bedrijf. De mix van het talent, de creativiteit, de zakelijke durf van Frank en de charme en niet aflatende werkkracht van zijn vrouw, Mariëtte Simonis, bleek een ideale combinatie te zijn. In de jaren die volgden werd de zaak, ondanks tegenslagen, uitgebouwd tot een bedrijf dat inmiddels bestaat uit een zestal zakelijke peilers en dat een unieke plaats inneemt binnen de kunsthandel. Nieuwe paden werden ingeslagen, oude werden verlaten. Maar ook in andere opzichten neemt Simonis en Buunk een bijzondere plaats in. Zo heeft het bedrijf als enige twee onderzoeks- en documentatieststichtingen, de Koekkoek en Schelfhoutstichting, een tweekoppige kunsthistorische afdeling en een eigen restauratieatelier waar vijf mensen werkzaam zijn. Er wordt veel belang gehecht aan het informatievoorziening aan de kopers en de goede conservering van de kunstwerken.

In de afgelopen 25 jaar is er veel veranderd. Door middel van een jubileumcatalogus wordt aan de hand van een vijfentwintigtal schilderijen, die in de periode 1978-2003 verhandeld zijn, een inzicht gegeven in de ontwikkeling van het bedrijf. De schilderijen worden begeleid door teksten waarin anekdotes omtrent de aankoop te vinden zijn, maar ook uitleg waarom dit specifieke schilderij een mijlpaal in de ontwikkeling van het bedrijf vormde en waarvoor Simonis&Buunk anno 2003 wil staan en wat ze wil uitdragen. De schilderijen uit de catalogus zullen uiteraard te zien zijn in een jubileumtentoonstelling die duurt van 17 t/m 26 april 2003.

Niet geheel toevallig is 2003 ook het jaar waarin Simonis&Buunk een grote verbouwing en herinrichting van haar galerie heeft uitgevoerd. Hierover werd al eerder in dit blad gepubliceerd. Het pand werd op de oude fundamenten geheel vervangen door een in oude stijl gebouwd pand dat de warme, persoonlijke sfeer uitstraalt waaraan Simonis&Buunk een groot deel van haar succes dankt.

Afbeeldingen