Zoek op kunstenaar
Sluit

Het Prijskaartje van de Ploeg

25 mei 2018 , pag. 2
Het prijskaartje van De Ploeg
Kunstkring De
Ploeg bestaat honderd
jaar. Dat
wordt niet alleen
in het Groninger
Museum herdacht.
Ook de
kunsthandel doet
vrolijk mee.
JOEP VAN RUITEN
E
en synagoge als toonzaal –
het blijft wennen. Kunsthandelaar,
taxateur en galeriehouder
Richard ter Borg
heeft in de sjoel aan Folkingestraat
in Groningen zo’n driehonderd
kunstwerken uitgestald. Veelal stukken
die gerelateerd zijn aan kunstkring
De Ploeg. Gemaakt door schilders
als Jan Altink, Jan Jordens, Johan
Dijkstra, Jan Wiegers, Jannes de
Vries. De prijzen variëren van 100
tot 19.000 euro
De Ploeg is een begrip, in kunstkringen
en daarbuiten, maar toch
vooral in het Noorden. Dat is niet altijd
zo geweest. Aanvankelijk moesten
critici en publiek weinig van de
bonte gekleurde portretten en landschappen
hebben. Maar met de
groei van de welvaart begonnen ook
de prijzen voor Ploeg-kunst te stijgen.
,,Ik doe dit werk nu dertig jaar”,
zegt Ter Borg. ,,Het is een tijd goed
geweest. Toen werd het minder. Nu
trekt het weer aan.”
Volgende week worden de werken
in de synagoge geveild. Niet toevallig
is gelijktijdig een paar honderd
meter verderop in het Groninger
Museum de tentoonstelling Avantgarde
in Groningen. De Ploeg 1918-
1928 te zien. De officiële opening
wordt vanmiddag verricht door koning
Willem-Alexander, wat iets
zegt over de waarde die aan de Groninger
kunst kan worden toegekend.
,,Omdat de kunstkring honderd
jaar bestaatis er meer belangstelling
én meer aanbod”, duidt Ter Borg.
,,De generatie die veel werk van De
Ploeg heeft, is op een leeftijd dat ze
kleiner gaat wonen – soms zelfs heel
klein, als je begrijpt wat ik bedoel.
Dat er vraag is, is een kwestie van
roots. Ik spreek kopers in Den Haag
en Amsterdam die iets zoeken wat
naar Groningen verwijst. Omdat ze
er geboren zijn, of gestudeerd hebben.”
Voor wie kunst van De Ploeg wil,
oud of jong, is Richard ter Borg in
Groningen een logisch startpunt.
Een ander adres is dat van Simonis &
Buunk in Ede, waar handelaar Frank
Buunk mede namens een verzamelaar
uit Groningenover eenhandelsvoorraad
van zo’n honderd Ploegschilderijen
beschikt. ,,Altink, Martens,
Dijkstra, Wiegers – die hebben
mijn voorkeur, dat zijn de grootste
Ploeg-schilders,” vertelt Buunk.
Boerenlandschap van Jan Altink
uit 1924 was eerste topstuk van een
Ploeg-schilder dat Buunk wist te bemachtigen.
,,Gekocht in 1996 op een
veiling voor omgerekend maar
14.000 euro. Nu is het een drievoud
waard. Sinds 2000 is het serieus. Ik
schat dat onze collectie Ploegers nu
een miljoen euro waard is. Wij kopen
en verkopen door heel Nederland.
Dan hebben we het over werk
dat tot in de jaren 60 is gemaakt.”
Ploeg-kunstenaars gelden als
snelschilders. Hoeveel werk de grote
namen gemaakt hebben, is niet te
schatten. ,,Gemiddeld vijftienhonderd
per schilder? Wiegers en Altink
minder. Dijkstra wel meer”, oppert
Buunk. ,,Als het om topstukken gaat,
gemaakt in de jaren 20, is het toch
nog te weinig. Om het in de markt te
zetten heb je volume en frequentie
nodig. Pas als er ieder jaar een topstuk
voor een hogere prijs wordt
verkocht, gaat de prijs waarde van
zo’n schilder vanzelf omhoog.”
De prijzen voor Ploeg-kunst zijn
redelijk stabiel. ,,Voor zover er iets
over te zeggen valt, want er is geen
benchmark meer, alleen marktgevoel.
De vervalsingendie beginjaren
90 opdoken, hebben de markt geen
goed gedaan. Terwijl vervalsingen
overal voorkomen, ook bij Cobra en
de Romantiek. Ik heb in veertig jaar
tijd zo’n twintigduizend schilderijen
verhandeld. Het kan altijd gebeuren
dat er iets mis gaat. Het enige wat je
er tegen kunt doen, is eerlijk zijn.”
Topstukken van De Ploeg zijn relatief
goedkoop, stelt Buunk. ,,Dat
heeft met de reputatie te maken. De
Ploeg is een Gronings fenomeen dat
is uitgewaaierd over heel Nederland,
maar nog niet de grens is overgestoken.
Eigenlijk zou er een grote buitenlandse
galerie als Thomas in
München mee aan de slag moeten.
Of een internationaal veilinghuis.
Doordat de veilinghuizen Christie’s
en Sotheby’s uit Amsterdam zijn
vertrokken, is de kans kleiner geworden
dat een Amerikaan of Chinees
het nog koopt.”
Richard ter Borg zietin Groningen
dat de belangstelling voor De Ploeg
steeds breder wordt. ,,Vooral als om
de expressionistische tak gaat. Misschien
wel juist omdat Duitse en
Franse expressionisten zo duur zijn.
Vorig jaar was in museum Belvédère
in Oranjewoud een tentoonstelling
te zien waarin een Ploeg-kunstenaar
als Wobbe Alkema werd gelinkt aan
Vlaamse constructivisten. Dat vindt
men in het buitenland een enorme
ontdekking. Het kan nog wel eens
heel gek gaan met De Ploeg.”
pagina 35
Veiling
De veiling met Ploegkunst van Richard
ter Borg is 30 mei om 19.00
uur in de Synagoge aan de Folkingestraats
in Groningen. Kijkdagen: 25,
27, 28 en 29 mei tussen 12.00 en
18.00. Zie ook www.terborg.com.
Voor de Ploeg-collectie van Simonis &
Buunk zie www.simonis-buunk.nl.
Richard ter Borg tussen de schilderijen van De Ploeg die tentoongesteld zijn in de synagoge in Groningen. FOTO PETER WASSING