Zoek op kunstenaar
Sluit

publicaties

persbericht

Chimpansee paradijs op aarde

25 april 2017

Stichting Chimbo houdt een mini-symposium naar aanleiding van haar tienjarig bestaan. Wereldwijd wordt de chimpansee ernstig bedreigd door jacht en veranderende habitat. De stichting heeft – met succes – chimpanseepopulaties en hun omgeving hersteld. Inmiddels wordt er in bepaalde delen niet meer gejaagd op chimpansees en hun leefgebieden zijn beschermd en stabiel.

Er is een paradijs gemaakt voor chimpansees in Zuid-Oost Guinee Bissau, terwijl elders de Chimpansee steeds meer bedreigd wordt. Ter nagedachtenis aan David Goedmakers is de Stichting Chimbo opgericht, met het doel om chimpanseepopulaties in West Afrika en de natuurlijke omgeving waarin ze leven te behouden en herstellen. De stichting voert een programma uit ter bescherming van een grote populatie Chimpansees en hun natuurlijke omgeving in het zuidoosten van Guinea Bissau. Zij doet dat in nauwe samenwerking met de lokale bevolking.

Sinds de oprichting van Stichting Chimbo in 2007 zijn tien zeer intensieve jaren voorbijgevlogen. Annemarie Goedmakers: “Dat willen we vieren. We kunnen trots zijn op onze successen. Om er een paar uit te pikken: het recente regeringsbesluit in Guinee Bissau dat van een groot deel van het gebied (Boé) waar we werken een Nationaal Park heeft gemaakt; de jacht op chimpansees die in de Boé gestopt is; leeuwen zijn teruggekeerd dankzij een verbeterde natuurbescherming; en we hebben een aantal mensenlevens kunnen redden. Ons werk maakt zowel voor de chimpansees en daarmee voor de natuur in het algemeen, als voor het welzijn van de bevolking, duidelijk verschil.”

In nauwe samenwerking met de lokale bevolking is veel gerealiseerd op een groot aantal terreinen. “Heel veel mensen hebben ons op talloze manieren geholpen onze doelen te verwezenlijken: grote en kleine donoren, subsidiegevers, maar ook bedrijven die vaak om niet producten en diensten hebben geleverd. Onderzoekers en studenten hebben in samenwerking met de lokale bevolking onderzoek gedaan dat resultaten heeft opgeleverd die van groot belang zijn voor een beter beheer van de natuur.” De stichting wil dat delen en nodigt daarom de pers uit tot het bijwonen van een feestelijk mini-symposium met een drankje na afloop op 26 april 2017.

Afbeeldingen

Stichting Chimbo

Stichting Chimbo