Muller G.G.  | 'Gerard' Gustaaf Muller, Rustende jonge vrouw, aquarel op papier 58,0 x 101,2 cm, gesigneerd l.o.

'Gerard' Gustaaf Muller

Amsterdam 1861-1929

Rustende jonge vrouw, aquarel op papier 58,0 x 101,2 cm, gesigneerd l.o.

Gerard Muller was een Amsterdamse schilder, leerling van de Rijksakademie aldaar en daarna van de Akademie in Antwerpen. Hij schilderde en aquarelleerde stads- en dorpsgezichten maar in hoofdzaak figuren, die in hun zwierigheid zuidelijke invloed verraden. De schilder maakte een aantal lange reizen, onder andere naar Spanje, Italië (1913) en Marokko (1920), die hem inspireerden tot het tekenen en schilderen van Spaanse en Italiaanse dorpjes en exotische voorstellingen met figuren. Hij maakte ook uitmuntende aquarellen van vruchten en bloemen. Gerard Muller was lid en bestuurslid van de kunstenaarsvereniging Arti & Amicitiae in Amsterdam.

verkocht