Bisschop Ch.  | Christoffel Bisschop, Het Nachtmaal bij de oude Mennonieten te Hinlopen, olieverf op doek 103,4 x 58,8 cm, gesigneerd l.b. en te dateren ca. 1880

Christoffel Bisschop

Leeuwarden 1828-1904 Scheveningen

Het Nachtmaal bij de oude Mennonieten te Hinlopen, olieverf op doek 103,4 x 58,8 cm, gesigneerd l.b. en te dateren ca. 1880

De schilder Christoffel Bisschop werd geboren in Leeuwarden in 1828. Op 18-jarige leeftijd verhuisde hij naar Delft, waar hij schilderles nam bij W.H. Schmidt. Vervolgens in Den Haag bij H. van Hove. In 1869 huwde Bisschop de Engelse schilderes Kate Swift. Daarna woonde het echtpaar in een villa in Scheveningen, de Villa Frisia, die was ingericht in kostbare 17e-eeuwse stijl. Na de dood van de schilder werden met zijn omvangrijke collectie Hollandse 17e-eeuwse volkskunst in het Fries Museum een aantal stijlkamers ingericht. In de schilderijen van Bisschop zijn objecten uit zijn verzameling dikwijls terug te vinden. Het zijn meest portretten, genrevoorstellingen en Oud-Hindelooper binnenhuizen, die wonderlijk intiem van sfeer zijn. Musea: Stedelijk Museum in Amsterdam en Haags Gemeentemuseum.

verkocht

Literatuur:

C. Vosmaer,'Christoffel Bisschop' in: 'Onze hedendaagsche schilders', Amsterdam 1885, pag. 5; vgl. J. van Westhreene, 'C. Bisschop' in: 'Het Schildersboek', Amsterdam 1898, afb. pag. 195, aquarel van hetzelfde onderwerp, destijds in bezit van koningin Wilhelmina (idem G.H. Marius, 'De Hollandsche schilderkunst in de negentiende eeuw', pag. 181 en afb. 83); Tanja Kootte, Inge Schriemer, 'Vrouwen voor het voetlicht. Zusters, martelaressen, poetsengelen & dominees', Zwolle/Utrecht 2012, pag. 73 (met afb. in kleur).

Tags