Zoek op kunstenaar
Sluit

taxeren

Tarieven

Alle tarieven zijn inclusief btw. In sommige gevallen moeten er extra kosten gemaakt worden vanwege nader onderzoek naar de authenticiteit. In dat geval nemen wij contact op met een offerte.

Bij een taxatie geldt een tarief dat bestaat uit een vast bedrag van € 225 plus een variabel deel dat vooraf met de opdrachtgever overeengekomen wordt. Voor elk extra werk op hetzelfde rapport wordt het vaste deel gereduceerd naar een tarief van € 100. Een schriftelijke taxatie wordt in behandeling genomen nadat het bedrag is ontvangen op deze rekening:

Hertaxatie

Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen is het vereist dat schilderijen elke 3-4 jaar opnieuw worden getaxeerd. Als uw taxatie minder dan vijf jaar geleden door ons is verricht, krijgt u 50% korting op een hertaxatie.

Voorbeeld

Voor een taxatie van twee schilderijen met een vervangingswaarde van respectievelijk € 5.000 en € 35.000 geldt een vast bedrag van € (225 + 100) = € 325 plus evt. meerkosten bepaald per offerte.

Tarifering

Alle tarieven worden berekend naar de vervangingswaarde (ook wel de verzekeringswaarde). Bij waardering hanterende de waarde in het economisch verkeer – voor boedelverdeling, veilingverwachting, erfbelasting, executieverkoop, taxatie inzake fiscale regelingen, schenking en betaling van erfbelasting met kunstwerken – wordt steeds bij de tarifering uitgegaan van de vervangingswaarde.

Nader onderzoek

Indien nader onderzoek naar de authenticiteit gewenst is kunnen de taxatiekosten hoger uitkomen. In dat geval nemen wij eerst contact op met een offerte.

Goede doelen

De doelen die wij met onze taxatiedienst behartigen zijn: