Zoek op kunstenaar
Sluit

taxeren

Tarieven

Alle tarieven zijn inclusief btw. In sommige gevallen moeten er extra kosten gemaakt worden vanwege nader onderzoek naar de authenticiteit. In dat geval nemen wij contact op met een offerte.

Mondeling

Bij een mondelinge taxatie geldt een tarief van € 90 voor het eerste werk en € 60 voor elk volgend werk. Opbrengsten van mondelinge taxaties worden geschonken aan goede doelen (zie onder). Een mondelinge taxatie wordt in behandeling genomen nadat het bedrag is ontvangen op onze goede doelen rekening: NL24 RABO 0309 3538 66 t.n.v. Simonis & Buunk Encounter o.v.v. ‘Mondelinge taxatie + [uw naam + telefoonnummer]’.

Spoedtaxatie (mondeling)

Indien er spoed is bij een mondelinge taxatie, geldt een tarief van € 125 voor het eerste werk en € 85 voor elk volgend werk. Dit tarief geldt ook voor taxaties die zich zonder aankondiging in de kunsthandel aandienen. Ook hier dient betaling vooraf plaats te vinden op bovenstaande goede doelenrekening.

Schriftelijk

Bij een schriftelijke taxatie geldt een tarief dat bestaat uit een vast bedrag van € 175 plus een variabel deel, namelijk 0,5% van de vervangingswaarde. Voor elk volgend werk op hetzelfde rapport wordt het vaste deel gereduceerd naar een tarief van € 85.

Hertaxatie

Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen is het vereist dat schilderijen elke 3-4 jaar opnieuw worden getaxeerd. Als uw schriftelijke taxatie minder dan tien jaar geleden door ons is verricht, krijgt u 50% korting op een hertaxatie.

Voorbeeld

Voor een schriftelijke taxatie van twee schilderijen met een vervangingswaarde van respectievelijk € 5.000 en € 35.000 geldt een vast bedrag van € (175 + 75) = € 250 en een variabel bedrag van € (5.000 + 35.000) * 0,5%  = € 200. Totale kosten: € 450.

Tarifering

Alle tarieven worden berekend naar de vervangingswaarde (ook wel de verzekeringwaarde). Bij waardering voor boedelverdeling, veilingverwachting, erfbelasting en executieverkoop wordt steeds bij de tarifering uitgegaan van de vervangingswaarde.

Nader onderzoek

Indien nader onderzoek naar de authenticiteit gewenst is kunnen de taxatiekosten hoger uitkomen. In dat geval nemen wij eerst contact op met een offerte.

Goede doelen

De doelen die wij vanuit het verleden behartigen zijn: