Zoek op kunstenaar
Sluit

taxeren

Expertise

Sinds 1984 is Frank Buunk beëdigd taxateur (thans RegisterTaxateur) in 17e tot en met 20e eeuwse schilderkunst. Hij werd daarmee op 27-jarige leeftijd de jongste kunstexpert van Nederland. Hij is als zodanig erkend bij de Federatie TMV en is internationaal gecertificeerd door Hobéon/SKO Certificatie.

Waardedefinities

Meestal gebruiken wij twee waardedefinities: Waarde in het economisch verkeer (bij verkoop, boedelscheiding, successie, etc.) en vervangingswaarde (bij verzekering). Voor een toelichting van de door ons gehanteerde waardedefinities, zie de uitleg van de Federatie TMV.

Waarde in het economisch verkeer

Onder waarde in het economisch verkeer in het kader van inkomstenbelasting, successie- en schenkingsrechten, onderlinge verdeling, verkoop aan/inkoop van derden, boedelscheiding en bedrijfsovername, wordt verstaan het bedrag dat, bij aanbieding ter verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed dan wel door de verkoper zou zijn ontvangen.

Vervangingswaarde t.b.v. een verzekeringstaxatie

Vraag uw verzekeraar of u een officieel rapport nodig hebt, of dat u zelf de waarde kunt doorgeven na een informele taxatie. Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom vergelijkbare zaken. Uitgangspunt: het vervangende object wordt binnen een zo kort mogelijke termijn op de daartoe geëigende markt aangekocht.

Artikel 7:960 BW voor taxatie door deskundigen vermeldt: “De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.”

Procedure

Voor alle taxaties gelieve het formulier in te vullen met uw gegevens. Een informele taxatie is meestal vanaf foto’s te doen. Een formele taxatie wordt in eerste instantie vanaf foto’s verricht, waarna u mogelijk wordt uitgenodigd om bij Simonis & Buunk langs te komen met uw kunstwerk. Een taxatie kan tot zes weken duren in drukke periodes, maar wij streven dit sneller te doen.

(Foto’s kunnen ook vanuit een smartphone direct geselecteerd worden.)

Informeel

Als u benieuwd bent naar de waarde of echtheid van uw kunstwerk, kies dan voor de informele taxatie. Wij kiezen of het oordeel per e-mail of telefonisch wordt gestuurd. Naderhand worden geen verdere mededelingen gedaan of toelichting gegeven, tenzij het vragen betreft die in eerste instantie al via het formulier gesteld zijn.

Formeel

Een formele taxatie is geschikt als u een officieel oordeel wilt hebben. Dan krijgt u een certificaat dat aan derden getoond kan worden, bijvoorbeeld voor een verzekering, verkoop aan een derde, erfenis of boedelverdeling.

Geen aankoopadvies

De taxatiedienst is niet bedoeld als aankoopadvies of -bemiddeling. Vanwege onze actieve houding op de markt kunnen we niet garanderen belangeloos een aanbeveling te doen of en voor welke prijs u een kunstwerk zou moeten kopen. U mag ervan uitgaan dat we alle kanalen in de gaten houden waar werken openbaar te koop komen en dat de belangen om goede aanwinsten te kopen zwaarder wegen dan informele taxaties voor het goede doel. Derhalve kan een taxatieverzoek – zelfs al zouden we nog niet op de hoogte zijn het aanbod – ons nooit als ‘tip’ diskwalificeren om te kopen. Als u toch een taxatie aanvraagt voor een werk dat openbaar te koop is, of onderhands waar we de verkoper kennen, houden wij het recht voor om tussentijds te zwijgen, het schilderij te kopen en de taxatie daarna te ontbinden of tussentijds of later alsnog uit te voeren.

Tips foto’s

Taxaties worden in eerste instantie vanaf foto’s in behandeling genomen. Meestal zijn foto’s genomen met een moderne smartphone voldoende. Neem scherpe foto’s bij daglicht en vanuit een rechte hoek van het volgende:

Algemene Voorwaarden

Zie deze link voor de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn voor zowel formele als informele taxaties. Indien u opdracht hebt gegeven dient u deze te hebben gelezen en geeft u aan hiermee akkoord te zijn.