Zoek op kunstenaar
Sluit

taxeren

Expertise

Sinds 1984 is Frank Buunk beëdigd taxateur (thans RegisterTaxateur) in 17e tot en met 20e eeuwse schilderkunst. Hij werd daarmee op 27-jarige leeftijd de jongste kunstexpert van Nederland. Hij is als zodanig erkend bij de Federatie TMV en is internationaal gecertificeerd door Hobéon/SKO Certificatie. Sinds 2015 is zijn zoon Kas tevens in opleiding tot taxateur. Simonis & Buunk heeft hoge expertise en professionaliteit in huis.

Procedure

Voor zowel mondelinge als schriftelijke taxaties gelieve het formulier in te vullen met uw gegevens. Een mondelinge taxatie is meestal vanaf foto’s te doen. Een schriftelijke taxatie wordt in eerste instantie vanaf foto’s verricht, waarna u mogelijk wordt uitgenodigd om bij Simonis & Buunk langs te komen met uw kunstwerk. Een mondelinge taxatie kan tot zes weken duren in drukke periodes, maar wij streven dit sneller te doen.

(Foto’s kunnen ook vanuit een Smartphone direct geselecteerd worden.)

Mondeling

Als u benieuwd bent naar de waarde of echtheid van uw kunstwerk, kies dan voor de mondelinge taxatie. Het oordeel krijgt u telefonisch te horen en wordt naderhand niet schriftelijk bevestigd.

Schriftelijk

Een schriftelijke taxatie is geschikt als u een officieel oordeel wilt hebben. Dan krijgt u een certificaat dat aan derden getoond kan worden, bijvoorbeeld voor een verzekering, verkoop aan een derde, erfenis of boedelverdeling.

Informatie

Naast goede foto’s ontvangen wij graag het volgende:

Tips foto’s

Taxaties worden in eerste instantie vanaf foto’s in behandeling genomen. Meestal zijn foto’s genomen met een moderne Smartphone voldoende. Neem scherpe foto’s bij daglicht en vanuit een rechte hoek van het volgende:

Algemene Voorwaarden

Zie deze link voor de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn voor zowel mondelinge als schriftelijke taxaties. Indien u opdracht hebt gegeven dient u deze te hebben gelezen en geeft u aan hiermee akkoord te zijn.

Waardedefinities

Meestal gebruiken wij twee waardedefinities: Waarde in het economische verkeer (bij verkoop, boedelscheiding, successie, etc.) en vervangingswaarde (bij verzekering). Voor een toelichting van de door ons gehanteerde waardedefinities, zie de uitleg van de Federatie TMV.