Zoek op kunstenaar
Sluit
terug
Mankes J.  | Jan Mankes, Twee muizen, ets op papier 6,8 x 10,2 cm, gesigneerd rechtsonder (in potlood) en te dateren 1916

Jan Mankes

Twee muizen
ets op papier 6,8 x 10,2 cm, gesigneerd rechtsonder (in potlood) en te dateren 1916

Literatuur: tent.cat. Utrecht, Utrechtsche Kunsthandel, 'Eere-tentoonstelling Jan Mankes', 1923, cat.nr. 190; tent.cat. Rotterdam, Rotterdamsche Kunstkring, 'Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen en grafisch werk van Jan Mankes', 1923, cat.nr. 27; A. Plasschaert, Just Havelaar, 'Jan Mankes', Wassenaar 1927, pag. 59 met afb. z.p. (van een ander exemplaar); A. Mankes-Zernike, R.N. Roland Holst, 'Jan Mankes', Wassenaar 1928, pag. 62; tent.cat. Amsterdam, Museum Willet Holthuysen, 'Tentoonstelling van eenig werk van Jan Mankes', 1933, cat.nr. 17; tent.cat. Utrecht, Centraal Museum, 'Herdenkingstentoonstelling Jan Mankes', 1949, cat.nr. 118; J. Mekkink, A. Mankes-Zernike, 'Jan Mankes. Schilderijen, tekeningen, grafiek, Arnhem 1969, cat.nr. 90; tent.cat. Arnhem, Gemeentemuseum Arnhem, 'Collectie Jan Mankes in het Arnhems Museum', 1978, cat.nr. 21; J.R. de Groot, 'Jan Mankes 1889-1920', Leeuwarden 1979, pag. 23 (of/en cat.nr. 56) ; I.M. de Groot, 'Jan Mankes. Prenten en Tekeningen', Amsterdam 1982, pag. 26 (of/en cat.nr. 38); H.F. Bruyel-Van der Palm e.a., 'Jan Mankes, schilderijen, tekeningen en grafiek', Utrecht 1989, pag. 140 (met afb. pag. 141 van een ander exemplaar); Kleve, Duitsland, Städtisches Museum Haus Koekkoek, 'Jan Mankes, Werke aus die Sammlung des Gemeentemuseum Arnhem', 1992, cat.nr. 37; Thom Mercuur, Fronique Oosterhof, 'Woudsterweg. De Friese jaren van Jan Mankes (1909-1915)', Heerenveen-Oranjewoud, 2007, afb. in kleur pag. 114 (van een ander exemplaar); Alied Ottevanger e.a., 'Jan Mankes 1889-1920', Zwolle 2007, pag. 228, cat.nr. Ge 20 (met afb. in kleur van een ander exemplaar).

Jan Mankes, die reeds op 30-jarige leeftijd aan tuberculose overleed, was een eenling in de Nederlandse kunst. In 1903 begon hij te werken als leerling in een Delfts glazenier-atelier maar in 1908 koos hij voor het vrije kunstenaarschap. Hij trok zich terug bij zijn ouders op het Friese platteland, waar kleine, fijngeschilderde landschapjes, mensen, dieren en bloemen ontstonden. Zijn werk wordt gekenmerkt door een grote soberheid en verstilling. Het is dromerig, vaag symbolistisch en vooral kwetsbaar.


Mankes J.  | Koemelkende boerin, houtsnede op papier 22,0 x 16,0 cm, gesigneerd r.o. Mankes J.

Koemelkende boerin, houtsnede op papier 22,0 x 16,0 cm, gesigneerd r.o.

Mankes J.  | Koemelkster, houtsnede op papier 19,2 x 14,2 cm, gesigneerd r.o. voluit (in potlood) en met mon. in het blok en te dateren 1914 Mankes J.

Koemelkster, houtsnede op papier 19,2 x 14,2 cm, gesigneerd r.o. voluit (in potlood) en met mon. in het blok en te dateren 1914

Mankes J.  | Stoel, houtsnede op papier 18,4 x 12,6 cm, gesigneerd r.o. voluit (in potlood) en met init. in het blok en te dateren 1914 Mankes J.

Stoel, houtsnede op papier 18,4 x 12,6 cm, gesigneerd r.o. voluit (in potlood) en met init. in het blok en te dateren 1914


Het hele jaar open

Dinsdag t/m zaterdag 11-17 uur en op afspraak