Bezoekadres:

Simonis & Buunk Kunsthandel
Notaris Fischerstraat 19, 27en 30 (postadres nr. 30)
6711 BD EDE
tel.: 0318-652888
fax.: 0318-611130
E-mail: info@simonis-buunk.nl
Internet: www.simonis-buunk.nl

Openingstijden: elke dag van 11.00 - 17.00 uur, behalve maandagen
Persinformatie: Emilie Snellen: emilie@simonis-buunk.nl

Afbeeldingen

Kluyver/Springer
Pieter Lodewijk Francisco/Cornelis Kluyver/Springer
Amsterdam 1816-1900/Amsterdam 1817-1891 Hilversum
Schilder aan het werk in een heuvelachtig landschap, olie op doek 56,5 x 84,5 cm., gesigneerd l.o. 'Kluyver' en r.o. 'C. Springer fig'
615006/Coll.I cv

Een schilderij wordt doorgaans geschilderd door één kunstenaar. Maar het is bekend dat er in de 19e eeuw tussen kunstenaars onderling zeer vruchtbare samenwerkingsverbanden bestonden. Zo voorzagen de dierschilders Verboeckhoven en P.G. van Os landschappen en bosgezichten van hun collega’s Klombeck, Bodeman en B.C. Koekkoek van knap geschilderde koeien en ander vee. En riep landschapschilder M.A. Koekkoek de hulp in van neef Hermanus Koekkoek om zijn bosgezichten te stofferen met figuren. Deze werden ook vaak door de Amsterdamse schilder Salomon Verveer toegevoegd aan de landschappen van P.L.F. Kluyver en Hanedoes. Simonis & Buunk heeft in het kader van deze samenwerkingsverbanden een interessante ontdekking gedaan.

Dubbel talent

De Edese kunsthandel verwierf onlangs het doek Schilder in een heuvelachtig boslandschap van de romantische schilder Pieter Lodewijk Francisco Kluyver (1816-1900). Bij de aankoop viel het op dat de schilderende figuur en zijn hond van een andere hand leken te zijn. Daarna kwam tijdens het schoonmaken onder dikke lagen oppervlaktevuil en verbruinde vernis de handtekening van Cornelis Springer (1817-1891) te voorschijn. De figuur en hond werden geschilderd door deze beroemde stadsgezichtenschilder. Naast het vaardig schilderen en tekenen van gebouwen muntte hij uit in het verlevendigen van zijn composities met figuren, een talent waar Kluyver dankbaar gebruik van wist te maken. Beide schilders kenden elkaar goed. Ze woonden allebei in Amsterdam en verschilden één jaar in leeftijd. In 1876 kocht Kluyver een Gezicht in Oudewater van zijn beroemde schildervriend. Het werk wordt gepresenteerd in gezelschap van 48 andere nieuwe werken op de tentoonstelling ‘Gloednieuws’, die start op vrijdag 11 november 2011.

Tentoonstelling ‘Gloednieuws’

Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamige catalogus in paperback en hardcover. De tentoonstelling opent op vrijdag 11 november 2011 en loopt tot en met zaterdag 26 november 2011. Openingstijden: elke dag van 11 tot 17 uur, behalve op maandag.